Постанова КМУ “Про утворення Організаційного комітету з питань створення і забезпечення функціонування Національного військового меморіального кладовища”

Дата: 28.02.2017 Переглядів: 284

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 квітня 2012 р. № 348
Київ

Про утворення Організаційного комітету з питань створення і забезпечення функціонування Національного військового меморіального кладовища

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 668 від 14.08.2013
№ 215 від 11.02.2016}

Кабінет Міністрів України  постановляє:

 1. Утворити Організаційний комітет з питань створення і забезпечення функціонування Національного військового меморіального кладовища у складізгідно з додатком.
 2. Затвердити Положення про Організаційний комітет з питань створення і забезпечення функціонування Національного військового меморіального кладовища, що додається.

 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2012 р. № 348
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 серпня 2013 р. № 668)

СКЛАД
Організаційного комітету з питань створення і забезпечення функціонування Національного військового меморіального кладовища

 • Віце-прем’єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, голова Оргкомітету
 • Міністр оборони, заступник голови Оргкомітету
 • Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, заступник голови Оргкомітету
 • Представник Громадської спілки “Координаційна рада ветеранських громадських об’єднань України”, секретар Оргкомітету (за згодою)
 • Заступник Міністра оборони з питань європейської інтеграції
 • Заступник Міністра внутрішніх справ – керівник апарату
 • Заступник Міністра соціальної політики
 • Перший заступник Міністра культури
 • Представник Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
 • Представник Міноборони
 • Представник Мінрегіону
 • Представник Мінфіну
 • Представник Збройних Сил
 • Представник СБУ (за згодою)
 • Заступник Голови Українського інституту національної пам’яті
 • Представник Держгеокадастру
 • Представник Київської облдержадміністрації
 • Представник виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)
 • Представник Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій (за згодою)
 • Голова Всеукраїнської громадської організації “Правозахисна організація “Спільна Мета” (за згодою)
 • Перший заступник голови ради Громадської організації “Всеукраїнська спілка ветеранів війни” (за згодою)
 • Заступник голови ради Всеукраїнської громадської організації ветеранів України “Організація ветеранів України”, голова комітету ветеранів військової служби (за згодою)
 • Голова Комітету організації ветеранів Державної прикордонної служби України (за згодою)
 • Голова Всеукраїнської громадської організації “Українська асоціація ветеранів – співробітників спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю “К” Служби безпеки України” (за згодою)
 • Голова Ірпінського районного осередку Всеукраїнської громадської організації “Товариство українських офіцерів” (за згодою)
 • Заступник голови Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) (за згодою)
 • Представник Громадської ради при Міноборони (за згодою)
 • Представник Громадської спілки “Координаційна рада ветеранських громадських об’єднань України” (за згодою)
 • Голова Всеукраїнської громадської організації “Союз “Народна пам’ять” (за згодою)
 • Представник Всеукраїнської громадської організації “Спілка офіцерів України” (за згодою)
 • Представник Благодійної організації “Благодійний фонд “Героїка” (за згодою)
 • Представник Львівської міської громадської наукової організації “Центр досліджень визвольного руху” (за згодою)

{Додаток в редакції Постанов КМ № 668 від 14.08.2013№ 215 від 11.02.2016}

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2012 р. № 348

ПОЛОЖЕННЯ
про Організаційний комітет з питань створення і забезпечення функціонування Національного військового меморіального кладовища

 1. Організаційний комітет з питань створення і забезпечення функціонування Національного військового меморіального кладовища (далі – Оргкомітет) є допоміжним органом, утвореним Кабінетом Міністрів України з метою врегулювання питань, пов’язаних із створенням, визначенням відомчої належності, затвердженням місця розташування і забезпеченням функціонування Національного військового меморіального кладовища.
 2. Оргкомітет у своїй діяльності керується Конституцієюі законами України, а також актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
 3. Основними завданнями Оргкомітету є:
 • сприяння координації дій органів виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції;
 • підготовка пропозицій щодо створення і забезпечення функціонування Національного військового меморіального кладовища;
 • визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час створення і забезпечення функціонування Національного військового меморіального кладовища;
 • удосконалення нормативно-правової бази з відповідних питань.
 1. Оргкомітет відповідно до покладених на нього завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі створення і забезпечення функціонування Національного військового меморіального кладовища;

2) проводить моніторинг виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань;

3) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

4) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації.

 1. Оргкомітет має право:

1) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на нього завдань тимчасові робочі групи;

4) проводити конференції, семінари, наради та інші заходи.

 1. Оргкомітет під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.
 2. Посадовий склад Оргкомітету затверджує Кабінет Міністрів України.

Очолює Оргкомітет голова, який є Віце-прем’єр-міністром України – Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

{Абзацу другий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 215 від 11.02.2016}

Голова Оргкомітету затверджує його персональний склад та у разі потреби вносить до нього зміни.

Голова Оргкомітету має заступників.

 1. Організаційною формою роботи Оргкомітету є засідання, що проводяться за рішенням його голови.

Засідання Оргкомітету веде голова, а у разі його відсутності – один з його заступників.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Оргкомітету забезпечує його секретар.

Засідання Оргкомітету вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

 1. На своїх засіданнях Оргкомітет розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до його компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Оргкомітету.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Оргкомітету та Кабінетові Міністрів України.

Член Оргкомітету, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

 1. Пропозиції та рекомендації Оргкомітету можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.
 2. Оргкомітет використовує у роботі бланк із своїм найменуванням.
 3. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Оргкомітету здійснює Мінрегіон.