Постанова КМУ від 5.11.2014 № 626 про виплату грошової допомоги у разі загибелі працівника міліції

Дата: 23.12.2014 Переглядів: 646

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 5 листопада 2014 р. № 626
Київ

Деякі питання виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) працівника міліції

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Виділити Міністерству внутрішніх справ 39752 тис. гривень для виплати одноразової грошової допомоги сім’ям, а в разі їх відсутності батькам та утриманцям працівників міліції, які загинули під час безпосередньої участі в антитерористичній операції або померли внаслідок поранень, отриманих під час такої участі.
Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

2. Доповнити пункт 3 Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності працівника міліції, податкової міліції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 707 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 37, ст. 1461; 2009 р., № 31, ст. 1044; 2012 р., № 71, ст. 2870), після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

“Для визначення розміру грошової допомоги, що виплачується сім’ї, а в разі її відсутності батькам та утриманцям працівника міліції, який загинув під час безпосередньої участі в антитерористичній операції або помер внаслідок поранень, отриманих під час такої участі, до грошового забезпечення, виходячи з якого здійснюється розрахунок грошової допомоги, включаються посадовий оклад, оклад за спеціальним званням, відсоткова надбавка за вислугу років та інші щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, премії), але не більш як 5075 гривень у розрахунку на місяць.”.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

3. Міністерству внутрішніх справ:

1) провести перерахунок виплаченої одноразової грошової допомоги сім’ям, а в разі їх відсутності батькам та утриманцям працівників міліції, які загинули під час безпосередньої участі в антитерористичній операції або померли внаслідок поранень, отриманих під час такої участі, у період з 14 квітня 2014 р. до дня набрання чинності цією постановою;

2) затвердити в тижневий строк за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів перелік витрат, пов’язаних із здійсненням заходів, передбачених пунктом 1 цієї постанови;

3) подати до 31 грудня 2014 р. Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згідно із цією постановою.

Прем’єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК