Механізм отримання послуг з психологічної реабілітації учасникам АТО

Дата: 06.03.2018 Переглядів: 4510

Інформаційна картка
надання послуг із соціальної підтримки населення

Назва послуги: психологічна реабілітація учасників антитерористичної операції

1. Суб’єкт послуги  (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, електронна пошта, веб-сайта) Органи соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад адміністрацій, виконавчі органи міських рад

2.

Перелік категорій одержувачів послуг (отримувач послуг) Учасники антитерористичної операції з числа осіб, яким встановлено один з таких статусів:
– учасник бойових дій;
– особа з інвалідністю внаслідок війни;
– учасник війни;

-постраждалі учасники Революції Гідності.

3.

Перелік документів, необхідних для надання (отримання) послуги 1) заява довільної форми до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування);
2) посвідчення учасника бойових дій, або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасника війни;
3) документ, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в районах антитерористичної операції у період її проведення;
4) паспорт громадянина України.

4.

Вимоги до строку надання послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги* Строки надання послуг із психологічної реабілітації визначаються індивідуально для кожного отримувача послуг залежно від його потреб, узгоджуються з отримувачем послуг або його законним представником після комплексного визначення індивідуальних потреб і зазначаються в індивідуальному плані.
У разі надання послуг із психологічної реабілітації без забезпечення харчування та проживання тривалість курсу не перевищує 40 облікових одиниць (60 хвилин роботи надавача послуг, при цьому:
індивідуальна послуга із психологічної реабілітації надається отримувачу послуги за відсутності сторонніх осіб тривалістю не більше 90 хвилин на добу;
групова послуга із психологічної реабілітації надається групі отримувачів послуг у складі не більше ніж 10 осіб, заняття триває не більше ніж 180 хвилин на добу.)
У разі проходження психологічної реабілітації в стаціонарних умовах тривалість курсу не перевищує 18 днів.
Мінімальний термін проходження психологічної реабілітації отримувачем  без організації харчування та проживання або в стаціонарних умовах не перевищує часу, необхідного для проходження психологічної діагностики, психологічної просвіти та інформування.

5.

Перелік підстав для відмови (призупинення) у наданні послуги* 1) відмова отримувача послуг або його законного представника від отримання послуг;
2) досягнення наданням послуг із психологічної реабілітації поставленої мети;
3) закінчення строку дії Договору;
4) невиконання умов Договору та / або порушення умов такого Договору, що поставило під загрозу життя чи здоров’я інших отримувачів чи надавачів послуг (насилля, агресивна поведінка, зберігання зброї чи наркотичних засобів, заборонених законодавством, гострий психічний розлад тощо);
5) наявність медичних протипоказань для надання послуг;
6) порушення правил внутрішнього розпорядку встановлені суб’єктом надання послуг;
7) перебування в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;
8) смерть отримувача послуг;
9) встановлення факту хронічного психічного захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки України відповідно до норм Закону України „Про психіатричну допомогу”.

6.

Результат, який отримає одержувач. Можливі механізми отримання допомоги (поштове відділення, банківський рахунок, структурний підрозділ відповідного державного органу).
Розрахунок допомоги
Отримання  послуг із психологічної реабілітації (короткостроково, періодично або довгостроково відповідно до індивідуального плану психологічної реабілітації), проживання та харчування під час надання послуг із психологічної реабілітації в умовах стаціонару, компенсація витрат на оплату проїзду до суб’єктів, що надають послуги із психологічної реабілітації, та назад.

7.

Інформація про платність або безоплатність послуги та розмір плати за її надання Послуга надається на безоплатній основі

8.

Можливі способи отримання відповіді (результату) (особисто/за довіреністю, письмово видається в управлінні/надсилається поштою) Орган соціального захисту населення протягом одного робочого дня з дати надходження заяви реєструє її та приймає рішення щодо укладення договору про надання послуг із психологічної реабілітації із суб’єктом надання послуг, якого вибрав учасник антитерористичної операції;
суб’єкт надання послуг протягом одного робочого дня з дати надходження запиту від органу соціального захисту населення письмово повідомляє  про результати його розгляду;
після отримання від суб’єкта надання послуг письмового підтвердження готовності проведення заходів із психологічної реабілітації та узгодження дати початку проведення таких заходів орган соціального захисту населення повідомляє про це отримувача послуг в телефонному режимі, письмово або іншим способом, що не суперечить чинному законодавству та укладає договір з суб’єктом надання послуг та отримувачем.

10.

Відшкодування вартості проїзду до суб’єкта надання послуг та назад Орган соціального захисту населення відшкодовує вартість проїзду до суб’єкта надання послуг та назад учаснику антитерористичної операції на підставі наступних документів:
1) заяви;
2) оригіналу проїзних документів;
3) заповненого суб̕´єктом надання послуг відривного корінця направлення на психологічну реабілітацію;
4) документу, що підтверджує особу.

11.

Нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання послуги 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 497 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції”
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 528 “Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості проїзду учасників антитерористичної операції до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та назад”
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1057 “Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції”