Запрошуємо до обговорення!

Дата: 10.09.2018 Переглядів: 101

Найменування органу виконавчої влади, який проводить електронні консультації з громадськістю: Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

Назва проекту акта:

Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка”

Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, яке планується прийняти за результатами електронних консультацій з громадськістю: інститути громадянського суспільства, які бажають взяти участь у конкурсі з визначення програм (проектів, заходів), для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін: прийняття проекту акта приведе Порядок у відповідність до статей 116 та 117 Бюджетного кодексу України та надасть можливість:

організаторам конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, не допускати до участі у конкурсі інститути громадянського суспільства, які порушили вимоги бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів із застосуванням заходу впливу за таке порушення (крім попередження);

конкурсній комісії вирішувати питання про можливість допущення інститутів громадянського суспільства до участі у конкурсі у разі якщо установлено факт порушення таким інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів без застосування заходу впливу за таке порушення (крім попередження).

Пропозиції та зауваження подаються в письмовій формі у термін до 25 вересня 2018:

на поштову адресу: пров. Музейний, 12, м. Київ, 01001;

на електронну адресу: spr@dsvv.gov.ua, dsiv@ukr.net.

Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.

Номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення: (044) 281-08-43, (044) 281-08-44.

Відповідальні особи: Максимчук О. О., Бубленко Ю. П.

Звіт про результати громадського обговорення Постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка”