Щодо порядку зарахування до страхового стажу періоду проходження військової служби

Дата: 25.03.2019 Переглядів: 2094

Враховуючи численні звернення військовослужбовців до Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції щодо порядку зарахування до страхового стажу періоду проходження військової служби надаємо відповідні роз’яснення Пенсійного фонду України.

З 1 жовтня 2017 року набули чинності зміни в законодавстві порядку зарахування до страхового стажу періоду проходження військової служби (крім строкової) з 01.07.2000р. по 31.12.2016р. при призначенні пенсій за віком, по інвалідності та у зв’язку із втратою годувальника відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Зокрема, військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби), поліцейським, особам рядового і начальницького складу, страховий стаж обчислюється на підставі довідки про проходження військової служби та про сплачені суми страхових внесків, а заробітна плата (дохід) обчислюється на підставі довідки про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески.

Слід зазначити, що цим Законом до внесення змін було передбачено обчислення страхового стажу з 01.01.2004р., а заробітної плати з 01.07.2000р. лише за даними системи персоніфікованого обліку. І хоча починаючи з 01.01.2007р. військовослужбовці підлягали загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та з їх грошового забезпечення утримувались страхові внески, звіти для внесення даних до персоніфікованого обліку за них не подавались. Як наслідок, періоди, за які відсутні дані в системі персоніфікованого обліку до страхового стажу не враховувались.

З 01.10.2017р. дане питання законодавчо врегульовано. Більш того, розміри пенсій призначених до внесення змін також можуть бути переглянуті за заявою пенсіонера та у строки, передбачені законодавством. Отже, військовослужбовці, які проходили військову службу в період з 01.07.2000р. по 31.12.2016р. та яким призначено пенсію за віком до 01.10.2017р. можуть звернутися до територіальних управлінь Пенсійного фонду України із заявами про перерахунок пенсій з урахуванням військової служби, а відповідно і заробітної плати, набутих до її призначення. До заяви слід додати довідку про період проходження військової служби та про сплачені суми страхових внесків та довідку про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески.

Так, наприклад, військовослужбовцю в березні 2017 року була призначена дострокова пенсія за віком як учаснику антитерористичної операції, при цьому, до страхового стажу не було зараховано період військової служби з січня 2007р. по вересень 2016 року за відсутності даних в системі персоніфікованого обліку. Страховий стаж заявника склав 25 років 3 місяці. За заявою пенсіонера, поданою 14 січня 2018р. та наданих довідок про період проходження військової служби та грошове забезпечення з даними про сплату страхових внесків за вказаний період, з 1 січня 2018 року буде переглянуто розмір пенсії з урахуванням 35 років страхового стажу.

Крім того, особам, яким було відмовлено в призначенні пенсій через відсутність необхідної тривалості страхового стажу може бути повторно розглянуто питання визначення права на пенсію за зверненнями після 01.10.2017р.

Наприклад, особа проходила військову службу по мобілізації в період з 14.05.2014р. по 12.04.2015р. (10 місяців 28 днів) в липні 2017 року у віці 34-х років визнана особою з інвалідністю ІІІ групи внаслідок загального захворювання. Страховий стаж, без урахування вказаного періоду військової служби становить 5 років 4 місяці. Для його вікової категорії необхідно мати 6 років страхового стажу.  Тому особі було відмовлено в призначенні пенсії, та призначено державну соціальну допомогу в органах соціального захисту населення. На даний час чоловік може повторно звернутися до Пенсійного фонду України за призначенням пенсії та надати довідку про період проходження військової служби та грошове забезпечення з даними про сплату страхових внесків за вказаний період. Страховий стаж становитиме 6 років 2 місяці 28 днів.

Аналогічно можна вирішити питання з призначенням пенсій у зв’язку із втратою годувальника. При цьому, зазначений вид пенсії призначається з дати, наступної за датою смерті за умови, що звернення надійшло не пізніше 12 місяців після смерті.

Слід також наголосити, що протягом п’яти років з дня набрання чинності Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” військовими частинами та органами, які виплачують грошове забезпечення відповідно до законодавства, до Пенсійного фонду подаються, у разі їх відсутності, персоніфіковані відомості про грошове забезпечення та сплату страхових внесків за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року, необхідні для призначення пенсії військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу, поліцейським, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.