Запит на отримання публічної інформації

Дата: 06.07.2016 Переглядів: 574

ФОРМА ЗАПИТУ
на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні
Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

Розпорядник інформації Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

Прізвище, ім’я, по батькові

або найменування організації

або найменування об’єднання громадян

Поштова адреса

Адреса електронної пошти

Номер телефону запитувача

Загальний опис інформації або вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується (якщо це відомо запитувачу)
 

Прошу надати відповідь у визначений законом строк.

Відповідь прошу надати (необхідне додати):

Поштою
Факсом
Електронною поштою
Дата запиту
Прізвище, ім’я, по батькові запитувача (для фізичних осіб)

або Посада, прізвище, ім’я, по батькові представника запитувача (для юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи)