Наказ Мінсоц-ки від 10.11.2014 Про затвердження положення про міжвідомчу комісію

Дата: 23.12.2014 Переглядів: 665

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
10.11.2014 № 867
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 листопада
2014 р. за № 1494/26271

Про затвердження Положення про міжвідомчу комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій

Відповідно до пункту 5 Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413, та пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 389, НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Положення про міжвідомчу комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, що додається.
 2. Юридичному департаменту (Туліна О.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр Л. Денісова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України 10.11.2014  № 867
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 24 листопада
2014 р. за № 1494/26271

ПОЛОЖЕННЯ
про міжвідомчу комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій

 1. Загальні положення
 2. Міжвідомча комісія з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій (далі – Міжвідомча комісія) утворена Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції відповідно до пункту 5 Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413.
 3. До складу Міжвідомчої комісії входять представники Міністерства соціальної політики України, Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, Управління державної охорони, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, військових формувань. До складу Міжвідомчої комісії можуть також включатися фахівці інших державних органів та представники громадських організацій (за їх згодою).
 4. Міжвідомча комісія призначена для прийняття рішень щодо надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.
 5. У своїй діяльності Міжвідомча комісія керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, в тому числі цим Положенням.
 6. Основні функції та завдання
 7. Основним завданням Міжвідомчої комісії є надання статусу учасника бойових дій:
 • військовослужбовцям (резервістам, військовозобов’язаним) та працівникам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, особам рядового і начальницького складу, військовослужбовцям, працівникам Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції;
 • працівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення.
 1. Міжвідомча комісія має право:

1) розглядати документи щодо осіб, які надіслані комісіями при міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади чи інших державних органах, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення;

2) розглядати документи, подані особами, зазначеними в абзаці третьому пункту 1 цього розділу;

3) заслуховувати пояснення осіб, стосовно яких подані документи, свідків та представників державних органів;

4) приймати рішення щодо надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.

 1. Рішення про надання статусу учасника бойових дій особам, зазначеним в абзаці другому пункту 1 цього розділу, Міжвідомча комісія приймає на підставі документів, поданих комісіями, які утворені у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади чи інших державних органах, у підпорядкуванні яких перебували військові частини (органи, підрозділи), установи та заклади, у складі яких проходили службу чи працювали особи.
 2. Рішення про надання статусу учасника бойових дій особам, зазначеним в абзаці третьому пункту 1 цього розділу, Міжвідомча комісія приймає на підставі документів, які подають керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.
 3. Особи, зазначені в абзаці третьому пункту 1 цього розділу, мають право самостійно подати на розгляд до Міжвідомчої комісії пакет документів, визначених в пункті 6 цього розділу.
 4. Міжвідомча комісія приймає рішення щодо надання статусу учасника бойових дій на підставі документів про:
 • безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення, направлення (прибуття) у відрядження до районів проведення антитерористичної операції, перебування в таких районах з метою виконання завдань із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України шляхом безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (витяги з наказів, директив, розпоряджень, посвідчень про відрядження, журналів бойових дій, бойових донесень, дислокацій, книг нарядів, графіків несення служби, звітів, зведень, донесень, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень) – для осіб, зазначених в абзаці другому пункту 1 цього розділу;
 • безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення або направлення (прибуття) у відрядження для безпосередньої участі в антитерористичній операції в районах її проведення (витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень), а також документів, що були підставою для прийняття керівниками підприємств, установ, організацій рішення про направлення осіб у таке відрядження – для осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 1 цього розділу.
 1. Міжвідомча комісія приймає рішення щодо надання статусу в місячний строк із дня надходження документів.
 2. На підставі рішення Міжвідомчої комісії органами Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, Управління державної охорони України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України видаються посвідчення за формою, наведеною у додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302 „Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни” (далі – постанова КМУ № 302) (далі – посвідчення учасника бойових дій), і нагрудний знак, зразок якого наведено у додатку 3 до постанови КМУ № 302 (далі – нагрудний знак).

Особам, зазначеним в абзаці третьому пункту 1 цього розділу, на підставі рішення Міжвідомчої комісії органами соціального захисту населення за місцем реєстрації видаються посвідчення учасника бойових дій і нагрудний знак.

 1. У разі звернення громадянина до суду стосовно встановлення факту безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебування безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції і прийняття судом відповідного позитивного рішення, яке набрало законної сили, таке рішення суду є документом, який є підставою для надання особі статусу учасника бойових дій. Копія рішення суду підлягає зберіганню Міжвідомчою комісією разом з іншими документами.
 2. У разі відмови в наданні статусу учасника бойових дій питання про надання особі зазначеного статусу може повторно виноситися на розгляд Міжвідомчої комісії за рішенням Міністра соціальної політики.
 3. Міжвідомча комісія відмовляє в наданні статусу учасника бойових дій у разі:

1) надання недостовірних даних про особу;

2) виявлення факту підробки документів про участь в антитерористичній операції, в забезпеченні її проведення.

III. Склад Міжвідомчої комісії

 1. Міжвідомча комісія складається з голови, який за посадою є Головою Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, першого заступника голови, заступника голови, секретаря та інших членів Міжвідомчої комісії.
 2. Персональний склад Міжвідомчої комісії на підставі пропозицій міністерств, інших центральних органів виконавчої влади чи інших державних органів та представників громадських організацій, зазначених у пункті 2 розділу І цього Положення, затверджується наказом Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

Розподіл обов’язків між членами Міжвідомчої комісії затверджуються наказом Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

 1. Голова Міжвідомчої комісії:

1) очолює Міжвідомчу комісію, здійснює загальне керівництво Міжвідомчою комісією та забезпечує організацію її роботи;

2) головує на засіданнях Міжвідомчої комісії;

3) організовує в межах своїх повноважень взаємодію роботи Міжвідомчої комісії з органами виконавчої влади;

4) підписує протокол та рішення, що приймаються Міжвідомчою комісією;

5) бере участь у заходах щодо висвітлення діяльності Міжвідомчої комісії.

 1. У разі відсутності голови Міжвідомчої комісії головує на засіданнях Міжвідомчої комісії перший заступник голови Міжвідомчої комісії.

У разі відсутності голови Міжвідомчої комісії та першого заступника голови Міжвідомчої комісії головує на засіданнях Міжвідомчої комісії заступник голови Міжвідомчої комісії.

 1. Секретар Міжвідомчої комісії організовує підготовку та розсилку повідомлень усім членам Міжвідомчої комісії про час та дату проведення засідання, проекту порядку денного, веде та оформлює протокол засідання Міжвідомчої комісії.
 2. Організація роботи
 3. Формою роботи Міжвідомчої комісії є засідання, що проводяться не рідше двох разів на місяць (за наявності документів для розгляду).

Дата проведення засідання та порядок денний повідомляються членам Міжвідомчої комісії не пізніше ніж за 3 робочі дні до засідання.

 1. Засідання Міжвідомчої комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.
 2. Рішення Міжвідомчої комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Міжвідомчої комісії, присутніх на засіданні.
 3. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Міжвідомчої комісії.
 4. Рішення Міжвідомчої комісії про визнання учасниками бойових дій підписується головою і секретарем Міжвідомчої комісії та скріплюється гербовою печаткою Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції за формою, наведеною у додатку до цього Положення.
 5. Рішення Міжвідомчої комісії щодо встановлення статусу учасника бойових дій особам, зазначеним в абзаці другому пункту 1 розділу ІІ цього Положення, секретар Міжвідомчої комісії надсилає комісіям, утвореним у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади чи інших державних органах, у підпорядкуванні яких перебували військові частини (органи, підрозділи), установи та заклади, у складі яких проходили службу чи працювали особи.
 6. Рішення Міжвідомчої комісії щодо надання статусу учасника бойових дій особам, зазначеним в абзаці третьому пункту 1 розділу ІІ цього Положення, секретар Міжвідомчої комісії надсилає керівникам підприємств, установ, організацій та органам соціального захисту населення за місцем реєстрації особи.
 7. Документи, на підставі яких Міжвідомча комісія прийняла рішення щодо надання статусу учасника бойових дій, зберігаються відповідно до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року № 578/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за № 571/20884.

Директор Юридичного департаменту О. Туліна

Додаток
до Положення про міжвідомчу комісію з питань розгляду
матеріалів про визнання учасниками бойових дій
(пункт 5 розділу IV)

РІШЕННЯ
міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання
учасниками бойових дій

 

____    _________ 20__ р.                                                                                № ___________
 

Гр. ________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

___________________________________________________________________________
надано (відмовлено у наданні) статус (статусу) учасника бойових дій

___________________________________________________________________________
(підстава)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Голова комісії _____________________________
(прізвище, ініціали)
Секретар комісії ____________________________
(прізвище, ініціали)

 

 

М. П.