Положення про Державну службу України (постанова КМУ від 10.09.14 № 416)

Дата: 23.12.2014 Переглядів: 571

ПОСТАНОВА
від 10 вересня 2014 р. № 416
Київ

Деякі питання Державної служби
України у справах ветеранів війни та
учасників антитерористичної операції

 Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити Положення про Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, що додається.
 1. Внести у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від
  5 квітня 2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів” (Офіційний вісник України, 2014 p., № 29, ст. 814) зміни, що додаються.
 1. Розмістити Державну службу у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції у приміщеннях загальною площею 809,9 кв. метра (робоча площа 512,6 кв. метра) на другому (кімнати № 6—10, 17—23) і на шостому поверсі (кімнати № 6—10 і 21—27) будинку по пров. Музейному, 12, у м. Києві.
 1. Фондові державного майна забезпечити укладення з Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції договору оренди приміщень, зазначених у пункті 3 цієї постанови, на умовах відшкодування балансоутримувачеві фактичних витрат, пов’язаних з їх утриманням.
 1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 р. № 1115 “Про розміщення Державної служби з питань інвалідів та ветеранів”.

Прем’єр-міністр України                                                           А. ЯЦЕНЮК
Інд. 26

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 вересня 2014 р. № 416

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну службу України у справах ветеранів
війни та учасників антитерористичної операції
 

 1. Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі — Служба) є центральним органом виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики і який реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби, та учасників антитерористичної операції.
 1. Служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.
 1. Основними завданнями Служби є:

1) реалізація державної політики у сфері:

соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, зокрема, щодо забезпечення їх психологічної реабілітації, санаторно-курортним лікуванням, технічними та іншими засобами реабілітації, житлом, надання освітніх послуг та організації поховання;

соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби, а також учасників антитерористичної операції;

2) внесення на розгляд Міністра соціальної політики пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері:

соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції;

соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби, та учасників антитерористичної операції.

 1. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств у межах своєї компетенції та в установленому порядку подає їх Міністрові соціальної політики;

2) координує здійснення державними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування заходів з питань:

соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, надання їм пільг і гарантій, визначених законодавством;

соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби, та учасників антитерористичної операції;

3) збирає та аналізує інформацію про потребу у забезпеченні ветеранів війни санаторно-курортним лікуванням, а також технічними та іншими засобами реабілітації для учасників антитерористичної операції, подає на розгляд Міністру соціальної політики пропозиції щодо їх розподілу між регіонами для подальшого забезпечення, здійснює моніторинг і контроль за їх реалізацією;

4) збирає та аналізує інформацію про потребу у забезпеченні житлом ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, подає на розгляд Міністру соціальної політики пропозиції щодо шляхів розв’язання житлових проблем зазначеної категорії осіб;

5) організовує та координує роботу із забезпечення житлом учасників бойових дій, які набули інвалідності під час участі в антитерористичній операції;

6) збирає та аналізує інформацію про потребу у проходженні ветеранами війни та учасниками антитерористичної операції психологічної реабілітації, організовує її підготовку і проведення;

7) бере участь у міжнародному співробітництві, підготовці проектів міжнародних договорів України з питань, що належать до її компетенції, готує пропозиції щодо укладення і денонсації таких договорів, організовує у межах своїх повноважень роботу з виконання міжнародних договорів;

8) забезпечує координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо реалізації міжнародних проектів і програм у межах своєї компетенції;

9) організовує та координує роботу з надання статусу учасника бойових дій, зокрема проводить засідання міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визначення учасниками бойових дій осіб, які брали участь в антитерористичній операції;

10) подає Міністрові соціальної політики узагальнену інформацію про потребу в посвідченнях для ветеранів війни, організовує їх замовлення відповідно до законодавства;

11) бере участь у межах повноважень, передбачених законом, разом із всеукраїнськими громадськими об’єднаннями ветеранів війни та колишніх військовослужбовців у здійсненні контролю за реалізацією державної політики у сфері їх соціального захисту;

12) вживає заходів до повернення на Батьківщину військовополонених, пошуку тих, хто пропав безвісти під час воєн і локальних конфліктів, виконання обов’язків військової служби, бере участь у вирішенні питань щодо психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації колишніх військовополонених, які повернулися на Батьківщину, та учасників антитерористичної операції;

13) організовує підготовку та проведення державних свят, відзначення ювілейних та пам’ятних дат, міжнародних днів на державному рівні, що стосуються ветеранів війни;

14) співпрацює із всеукраїнськими громадськими об’єднаннями ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, вносить Мінсоцполітики пропозиції щодо розподілу коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки громадським об’єднанням ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, що мають статус всеукраїнських, здійснює моніторинг заходів, проведених за рахунок коштів державного бюджету громадськими об’єднаннями ветеранів війни, що мають статус всеукраїнських, аналізує ефективність таких заходів;

15) збирає інформацію про кількість ветеранів війни, які мають право на виплату до 5 травня щорічної разової грошової допомоги, розраховує потребу в коштах та здійснює моніторинг виплати зазначеної допомоги;

16) сприяє висвітленню стану виконання актів законодавства щодо реалізації державної політики у сфері:

соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції;

соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби, та учасників антитерористичної операції;

17) бере участь в організації поховання осіб, які загинули під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, воєн на території України та інших держав, у тому числі виплати матеріальної допомоги; відвідування місць поховань делегаціями у складі ветеранів війни та учасників антитерористичної операції та їх близьких родичів;

18) забезпечує взаємодію органів державної влади, громадських об’єднань, підприємств з питань здійснення пошуку, упорядження і збереження військових поховань та встановлення імен невідомих воїнів, які загинули під час антитерористичної операції та воєн на території України та інших держав;

19) бере участь в організації видання книг, пов’язаних з увічненням пам’яті учасників антитерористичної операції, захисників Вітчизни та жертв воєн, мемуарів, художніх та аудіовізуальних творів, створенні музеїв, меморіалів та експозицій, проведенні наукових досліджень із відповідних питань;

20) надає роз’яснення з питань:

соціального захисту та надання пільг ветеранам війни та учасникам антитерористичної операції;

соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби, та учасників антитерористичної операції;

21) здійснює управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Служби;

22) збирає інформацію про соціально-побутові потреби ветеранів війни та учасників антитерористичної операції та подає Міністрові соціальної політики пропозиції щодо їх задоволення;

23) вносить пропозиції Мінсоцполітики щодо розподілу коштів, передбачених у державному бюджеті за напрямами діяльності Служби;

24) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних із діяльністю Служби, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери її управління;

25) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 1. Служба з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Служби, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери її управління;

2) здійснює добір кадрів в апарат Служби та на керівні посади підприємств, установ і організацій, що належать до сфери її управління, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Служби;

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Служби, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;

4) здійснює у межах своїх повноважень контроль за використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм, у тому числі міжнародних;

5) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил;

6) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави.

 1. Служба для виконання покладених на неї завдань має право:

1) залучати в установленому порядку до виконання окремих завдань, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками);

2) одержувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами.

 1. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами і організаціями.
 1. Служба у межах повноважень, передбачених законом на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та наказів Мінсоцполітики видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання.
 1. Службу очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозиції Міністра соціальної політики.
 1. Голова Служби:

1) очолює Службу, здійснює керівництво її діяльністю, представляє Службу у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами;

2) вносить на розгляд Міністра соціальної політики пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції; соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, та осіб, звільнених з військової служби, учасників антитерористичної операції та розроблені Службою проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства;

3) вносить на розгляд Міністра соціальної політики проекти
нормативно-правових актів Мінсоцполітики з питань, що належать до компетенції Служби;

4) у межах повноважень, передбачених законом, організовує та контролює виконання в апараті Служби Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики з питань, що належать до сфери діяльності Служби;

5) подає на затвердження Міністру соціальної політики плани роботи Служби;

6) звітує перед Міністром соціальної політики про виконання планів роботи Служби та покладених на неї завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Служби, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

7) забезпечує виконання Службою наказів та доручень Міністра соціальної політики з питань, що належать до сфери діяльності Служби;

8) вносить на розгляд Міністра соціальної політики пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади своїх заступників;

9) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Служби;

10) призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з Міністром соціальної політики керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Служби;

11) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Служби (якщо інше не передбачено законом);

12) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Служби;

13) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

14) забезпечує взаємодію Служби з визначеним Міністром соціальної політики структурним підрозділом в апараті Мінсоцполітики;

15) забезпечує дотримання встановленого Міністром соціальної політики порядку обміну інформацією між Місоцполітики і Службою та своєчасність її подання;

16) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та здійснення контролю за її збереженням в апараті Служби;

17) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи і організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, виконує в межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Служби;

18) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення і притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників апарату Служби, присвоює їм ранги державних службовців;

19) вносить в установленому порядку подання щодо представлення державних службовців і працівників апарату Служби до відзначення державними нагородами;

20) утворює комісії, робочі та експертні групи;

21) скликає та проводить наради з питань, що належать до компетенції Служби;

22) у межах повноважень, передбачених законом, дає доручення, обов’язкові для виконання державними службовцями і працівниками апарату Служби;

23) підписує накази Служби;

24) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 1. Голова Служби має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра соціальної політики.
 1. Для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань Служби, обговорення найважливіших напрямів її діяльності у Службі може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Службі можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова Служби.

 1. Гранична чисельність державних службовців та працівників Служби затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Служби затверджується її Головою за погодженням із Міністром соціальної політики.

Штатний розпис і кошторис апарату Служби затверджуються Головою Служби за погодженням із Мінфіном.

 1. Служба є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.

_____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 вересня 2014 р. № 416

ЗМІНИ,
що вносяться у додаток 1 до постанови Кабінету
Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85

 1. Виключити позицію
“Державна служба з питань інвалідів та ветеранів 67 67”.
 1. Доповнити додаток після позиції
“Державна служба інтелектуальної власності 58 58”

такою позицією:

“Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції 67 67”.