Постанова КМУ від 01.10.2014 № 518 про деякі питання протезування та ортезування (за кордоном)

Дата: 23.12.2014 Переглядів: 830

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 1 жовтня 2014 р. № 518
Київ

Деякі питання протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити Порядок протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення (здійсненні заходів, пов’язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності) і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок, що додається.
 2. Міністерству фінансів під час підготовки законопроекту про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік” та складання проекту Державного бюджету України на наступні роки передбачати Міністерству соціальної політики для Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції видатки на протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення (здійсненні заходів, пов’язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності) і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок (далі – учасники антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок).
 3. Міністерству закордонних справ сприяти Державній службі у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції та Українському науково-дослідному інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності в налагодженні контактів з провідними закордонними підприємствами, установами та організаціями, що надаватимуть спеціалізовану допомогу з протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, учасникам антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок, іноземними урядовими та неурядовими організаціями, які сприятимуть отриманню відповідної допомоги.
 4. Міністерству закордонних справ та Державній міграційній службі сприяти в оформленні у максимально короткі строки необхідних документів для виїзду за кордон учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок.
 5. Абзац восьмий підпункту 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916, № 76, ст. 2151) викласти у такій редакції:

“технічних та інших засобів реабілітації, в тому числі виробів підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, послуг з їх післягарантійного ремонту;”.

Прем’єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 жовтня 2014 р. № 518

ПОРЯДОК
протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення (здійсненні заходів, пов’язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності) і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок

1. Цей Порядок визначає механізм:

 • безоплатного забезпечення військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, осіб рядового і начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які внаслідок захворювання, поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції та/або забезпечення її проведення (здійснення заходів, пов’язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності), захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок (далі – учасники антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок), протезуванням та/або ортезуванням виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні (далі – протезування (ортезування);
 • безготівкового перерахування коштів закордонним підприємствам, установам чи організаціям, в яких буде здійснюватися протезування (ортезування) учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок (далі – закордонні надавачі послуг);
 • безготівкового перерахування коштів на рахунок учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, для оплати вартості проїзду, проживання та харчування його та супроводжуючої особи (у разі потреби) за кордоном.

Протезно-ортопедичними виробами підвищеної функціональності є вироби, які забезпечують безпечне і надійне їх функціонування триваліший час, мають покращені антропологічні, ергономічні та косметичні характеристики і дають можливість учасникам антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок:

 • виконувати фізичну роботу з підвищеними навантаженнями;
 • вести активний спосіб життя (заняття спортом, туризм тощо);
 • забезпечувати догляд за дітьми та особами, які втратили працездатність.

До витрат, пов’язаних з безоплатним забезпеченням протезування (ортезування) учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, належать витрати на:

 • протезування (ортезування) учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, за кордоном;
 • проїзд (крім квитків 1 класу та бізнес-класу), проживання (крім номерів підвищеної комфортності) та харчування учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, його супроводжуючої особи (у разі потреби) за кордоном.

Витрати на проживання та харчування не можуть перевищувати сум витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, визначених у додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 11, ст. 488).

2. Для розгляду питання щодо протезування (ортезування) за кордоном, вибору закордонного надавача послуг учасник антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, або його законний представник повинен подати особисто або надіслати поштою до Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі – Служба):

 • заяву;
 • копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
 • копію документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 • направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, видане відповідно до Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 31, ст. 1146), яке учасник отримує у структурному підрозділі з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчому органі міської, районної у місті (крім мм. Києва та Севастополя) ради за зареєстрованим або фактичним місцем проживання (перебування);
 • висновок військово-лікарської комісії про потребу у протезуванні (ортезуванні);
 • витяг з історії хвороби;
 • фото- та відеоматеріали кукси та наявного об’єму рухів.

У разі коли до заяви додаються не всі необхідні документи, зазначені у цьому пункті, Служба повідомляє у триденний строк учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, або його законного представника про документи, які необхідно подати додатково. У такому разі днем звернення вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі (у разі надсилання відсутніх документів поштою), або дата їх фактичного отримання Службою (у разі особистого подання).

3. Попередній розгляд документів щодо протезування (ортезування) учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, здійснюється експертною групою, утвореною при Службі (далі – експертна група).
Положення про експертну групу та її персональний склад затверджуються Мінсоцполітики за поданням Служби.

Медичні показання до протезування (ортезування) визначаються на підставі переліку діагнозів відповідно до класифікаційних шифрів технічних та інших засобів реабілітації, що затверджується Мінсоцполітики разом з МОЗ.

Строк розгляду документів експертною групою не може перевищувати 25 робочих днів з дати отримання (надходження поштою) від учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, або його законного представника всіх необхідних документів.

Під час зазначеного строку експертна група опрацьовує питання щодо протезування (ортезування) учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, в Україні або здійснює пошук закордонного надавача послуг і з’ясовує з ним конструкцію та комплектацію виробу підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні.

За результатами попереднього розгляду заяви протягом двох робочих днів з дати проведення засідання експертною групою оформляється висновок.

У висновку в обов’язковому порядку зазначається:

інформація про можливість протезування (ортезування) учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок:

– вітчизняним виробом підвищеної функціональності;
– закордонним надавачем послуг (у тому числі в Україні);
– закордонними фахівцями в Україні;

вартість протезування (ортезування), найменування закордонних надавачів послуг окремо за кожною позицією, зазначеною в абзацах дев’ятому – одинадцятому цього пункту, та у розрізі витрат, зазначених у пункті 1 цього Порядку, і дані про необхідність супроводження учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок.

Гарантійний строк експлуатації виробу підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, виготовленого закордонним надавачем послуг, не повинен бути меншим строку, на який видається вітчизняний виріб підвищеної функціональності, визначеного у додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321 “Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 31, ст. 1146).

У разі досягнення згоди з учасником антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, щодо протезування (ортезування) в Україні Служба надає йому відповідні рекомендації.

Служба (крім випадків, коли з учасником антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, досягнуто згоди щодо протезування (ортезування) в Україні) у день складення експертною групою висновку надсилає його та інші документи Мінсоцполітики для розгляду Експертною комісією Мінсоцполітики із забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, ціна яких перевищує граничну (далі – Комісія).

4. Рішення щодо доцільності протезування (ортезування) учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, за кордоном, вибору закордонного надавача послуг і розміру витрат, зазначених у пункті 1 цього Порядку, приймається Комісією з урахуванням обсягу бюджетних призначень, передбачених на зазначені цілі, та висновку експертної групи, оформляється протягом двох робочих днів з дати проведення засідання протоколом, який у день складення надсилається Службі.

5. Служба укладає із закордонним надавачем послуг і учасником антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, або його законним представником тристоронній письмовий договір, в якому визначаються умови надання такому учасникові допомоги шляхом безготівкового перерахування коштів закордонному надавачеві послуг і подальшого гарантійного обслуговування, надання закордонним надавачем послуг технічного опису конструкції та комплектації виробу підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, відповідальність сторін.

Право на отримання зазначеної допомоги на протезування (ортезування) однієї кінцівки за кордоном може бути використано учасником антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, лише один раз.

Вартість протезування (ортезування) однієї кінцівки за кордоном не може перевищувати 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня року, в якому прийнято Комісією рішення про доцільність протезування (ортезування) за кордоном учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок.

У разі перевищення зазначеної вартості учасник антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, або його законний представник може здійснити доплату різниці за рахунок власних коштів або інших не заборонених законодавством джерел шляхом перерахування відповідних коштів на спеціальний рахунок Служби, відкритий у Казначействі, для їх подальшого перерахування закордонному надавачеві послуг. У такому разі тристоронній письмовий договір укладається Службою тільки після перерахування на її рахунок суми, що не вистачає для протезування (ортезування) однієї кінцівки за кордоном.

Попередня оплата протезування (ортезування) проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

Для оплати проїзду, проживання та харчування учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, його супроводжуючої особи (у разі потреби) за кордоном Служба перераховує кошти на рахунок такого учасника.
Для остаточного розрахунку учасник антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, або його законний представник подає протягом 10 робочих днів після повернення із-за кордону Службі відповідні підтверджуючі документи.

6. Підготовка учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, до протезування (ортезування) за кордоном здійснюється у клініці Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності або за рекомендаціями зазначеного Інституту, інших закладів охорони здоров’я.

7. Операції, пов’язані з перерахуванням і використанням бюджетних коштів, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань здійснюються в установленому законодавством порядку.

Для оплати вартості протезування (ортезування) можуть використовуватися кошти фізичних і юридичних осіб та інших не заборонених законодавством джерел.

8. Мінсоцполітики за поданням Служби подає Мінфіну щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, зведений звіт про використання бюджетних коштів.

9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

10. Служба після отримання від закордонного надавача послуг технічного опису конструкції та комплектації виробу підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, встановленого учасникові антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, вносить інформацію про протезування (ортезування) згідно з цим Порядком до Централізованого банку даних з проблем інвалідності.

11. Форми протоколу засідань Комісії, експертної групи, заяви, анкети, договору та інших необхідних документів затверджуються Мінсоцполітики за поданням Служби.