Заява про участь в установчих зборах Громадської Ради Служби

Дата: 23.12.2014 Переглядів: 440

ДО УВАГИ ПРЕДСТАВНИКІВ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА!

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” та з метою формування складу Громадської ради при Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі – Служба), утвореній відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.2014 № 326, 16 грудня 2014 року за участі інститутів громадянського суспільства заплановано провести установчі збори за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 11, Київський міський Палац ветеранів.

Відповідно до Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у м. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого вищезазначеною постановою Кабінету Міністрів України, Громадською радою при Державній службі з питань інвалідів та ветеранів за участі представників Служби та інститутів громадянського суспільства утворено Ініціативну групу з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при Службі (далі – Ініціативна група).

Для участі в установчих зборах необхідно подати заяву про участь (форма наведена нижче), підписану уповноваженою особою керівного органу інститутів громадянського суспільства, діяльність яких передбачає сприяння у вирішенні питань соціального захисту ветеранів війни, військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби, та учасників антитерористичної операції.

До складу Громадської ради може бути обрано не більше, ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в Громадській раді є індивідуальним.

До заяви додаються:

  • рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);
  • біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;
  • копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства, зокрема копії статуту, свідоцтва про реєстрацію об’єднання громадян, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки з ЄДРПОУ або копію наказу про легалізацію шляхом повідомлення;
  • інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

Документи приймаються Ініціативною групою з 14 листопада до 05 грудня 2014 року за адресою: м. Київ, провулок Музейний, 12, каб. 209.

За 10 календарних днів до проведення установчих зборів прийом заяв припиняється. На підставі поданих заяв Ініціативна група сформує список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу Громадської ради. Уточнена дата, час і місце проведення установчих зборів буде розміщено на офіційному веб-сайті http://dsiv.gov.ua/ .

Телефон для довідок 281-08-44, e-mail dsiv@ukr.net ,  контактна особа Яструб Г. А.

 

ЗАЯВА

_____________________________________________________________
(назва інституту громадянського суспільства)

делегує для участі в установчих зборах з формування Громадської ради при Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції свого представника __________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, посада представника інституту громадянського суспільства)

Відповідно до вимог п. 8 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній              у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, до заяви додаються:

  1. рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі        в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності) на    арк.;
  2. біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства на арк.;
  3. копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства, зокрема копії статуту, свідоцтва про реєстрацію об’єднання громадян, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки з ЄДРПОУ або наказу про легалізацію шляхом повідомлення, на арк.;
  4. інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом 2013–2014 років на арк.

М. П.   Керівник інституту
громадянського суспільства                                                                                        ______________
(посада керівника, повна назва
інституту громадянського суспільства)                                                                                                                                                                                                                                               ( підпис, ПІБ)

__________

(дата)