Щодо критичного зауваження у сюжеті каналу “1+1”, програми “ТСН”, 05 вересня 2013 року

Дата: 21.12.2014 Переглядів: 168

У вечірньому блоці новин на каналі 1+1(«ТСН»), 5 вересні 2013 року, демонструвався сюжет, в якому містилися критичні зауваження кореспондента каналу Ольги Мальчевської на адресу державних установ, зокрема Державної служби з питань інвалідів та ветеранів (далі – Служба) щодо невиконання вимог Конвенції ООН “Про права інвалідів” у питанні створення стандартів для людей, які мають серйозні вади зору.

Як прокоментувала зазначену ситуацію заступник директора департаменту по роботі з інвалідами – начальник управління Любов Алімова, відповідно до Положення про Державну службу з питань інвалідів та ветеранів, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року, одним з основних Служби завдань є реалізація державної політики у сфері соціального захисту інвалідів. Державна політика щодо осіб з інвалідністю, в тому числі з вадами зору, ґрунтується на законах, а реалізація та розв’язання проблем інвалідів відбувається через соціальні проекти і програми, які фінансуються переважно з Державного бюджету України.

Основними з них є:
– Державна типова програма реабілітації інвалідів (далі – Програма), яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 року, метою якої є визначення гарантованих державою переліків реабілітаційних послуг, технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення, що надаються інваліду чи дитині-інваліду з урахуванням фактичних потреб залежно від віку, статі, виду захворювання (каліцтва) безоплатно або на пільгових умовах. Для виконання Програми розроблено перелік послуг, що надаються інвалідам різних нозологій, в тому числі з ураженням органів зору.

– Державна цільова програма “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 р. № 706, метою якої є приведення національного законодавства у відповідність з Конвенцією про права інвалідів, забезпечення доступу інвалідів до об’єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу, транспорту, інформації та зв’язку, а також з урахуванням їх індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів — до освіти, праці, культури, туризму, фізичної культури і спорту, удосконалення порядку проведення медико-соціальної експертизи інвалідів, здійснення реабілітаційних заходів і надання соціальних послуг, розширення переліку таких заходів і послуг, залучення представників громадськості до участі в реалізації прав і задоволенні потреб інвалідів, поліпшенні умов їх життєдіяльності, а також забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у сфері реалізації прав і задоволення потреб інвалідів.

Законом України “Про Державний бюджет України на 2013 рік” фінансова підтримка громадських організацій інвалідів передбачена за бюджетною програмою 2505030 “Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років” на загальну суму 77,1 млн гривень, головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики, а відповідальним виконавцем бюджетної програми – Державна службу з питань інвалідів та ветеранів.

Програма включає в себе фінансову підтримку підприємств та організацій Українського товариства сліпих у сумі 24,6 млн грн, з них станом на 01.09.2013 профінансовано 15,9 млн гривень.

Зазначені кошти використовуються відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2012 р. № 176.

Державним бюджетом України на 2013 рік не передбачено видатки на реалізацію Конвенції ООН “Про права інвалідів”.