СПЦ м. Славутич: Вивчаємо закордонний досвід

Дата: 25.04.2019 Переглядів: 68

У квітні директор Соціально-психологічного центру м. Славутич, що належить до сфери управління Служби, Віктор Одиниця взяв участь в ознайомчому візиті до Республіки Польща.

Під час візиту він відвідав 5-й Європейський Конгрес місцевого самоврядування та гміни у Малопольському та Сілезькому воєводствах. Очільник центру реабілітації відмітив, що особливо корисними видалися дискусії соціального напрямку, на яких розглядалися питання допомоги людям з групи ризику, інтеграція громадян у нові спільноти, профілактика соціально-психологічного здоров’я тощо.

Під час зустрічей у гмінах вдалося ознайомитися не тільки з питаннями розвитку територій, а також з окремими складовими надання соціальної та психологічної допомоги особам, які зазнали впливу психотравмуючих подій або потрапили у складні, кризові життєві ситуації.

Польські колеги повідомили, що в країні соціальна робота розуміється як професійна діяльність з метою надання допомоги людям, сім’ям, соціальним групам для задоволення їх потреб у соціальній адаптації, відновленні або придбанні певних навичок самостійного функціонування у суспільстві.

До соціального працівника або психолога може звернутися кожен, хто не в змозі впоратися з життєвою проблемою, потребує поради та підтримку у складній ситуації.

У сфері соціально-психологічної допомоги успішно співпрацюють лікувальні заклади, неурядові громадські організації, волонтери, органи місцевого самоврядування, окремі установи соціально-психологічної допомоги.

Особливу увагу під час ознайомчого візиту викликали питання співпраці представників органів місцевого самоврядування з неурядовими організаціями. Місцева влада схвалює співпрацю з неурядовими інституціями, які не рідко за власною ініціативою створюють різноманітні соціальні центри, надають підтримку соціально незахищеним верствам населення та намагаються всіляко їм допомагати. Кожна із неурядових організацій працює з певною категорією осіб, надаючи їм різноманітну допомогу (психологічну, соціальну, юридичну, матеріальну).

Законодавчим актом, що регулює діяльність неурядових організацій в Польщі є Закон про діяльність громадської користі та волонтерство. Відповідно до даного закону діяльністю громадської користі визнається суспільно корисна діяльність, що ведеться громадськими організаціями у сфері соціальної допомоги, благодійної діяльності, діяльності на благо неповносправних осіб, допомоги жертвам катастроф, стихійних лих, збройних конфліктів і воєн у країні та за кордоном та ін. Також в ньому зазначено, що органи громадської адміністрації повинні співпрацювати з неурядовими організаціями та суб’єктами, які ведуть діяльність так званої громадської користі. Дана співпраця здійснюється на принципах взаємодопомоги, суверенності сторін, партнерства, ефективності, чесної конкуренції і відкритості.

Зазначалося, що така тісна співпраця ОМС та НУО у Польщі має важливе значення і може проявлятися в дорученні неурядовим організаціям реалізації громадських завдань, взаємному інформуванні про заплановані напрямки діяльності, взаємне консультування, створення спільних комісій консультативного і інформативного характеру тощо.

За результатами візиту та опрацьованого матеріалу проведено нараду з працівниками СПЦ м. Славутич. Отриманий досвід та інформація будуть проаналізовані та використані у роботі закладу. Перш за все, заслуговують на увагу такі напрямки, як налагодження тісної співпраці з неурядовими організаціями щодо надання соціально-психологічної допомоги ветеранам війни; розробка локальних проектів, спрямованих на поліпшення життєвої ситуації осіб, сімей та груп, що потребують невідкладної соціально-психологічної допомоги; формування мотивації отримання ветераном війни психологічної допомоги, профілактика суїцидальної поведінки тощо.