​Інформаційний збірник з актуальних питань соціального захисту ветеранів та героїко-патріотичного виховання (до III Всеукраїнського форуму ветеранів)

Інформаційний збірник з актуальних питань соціального захисту ветеранів та героїко-патріотичного виховання
(01–02 жовтня 2013 року)

Ключове завдання державної політики щодо ветеранів в Україні – створення належних умов для їх життєзабезпечення, формування в суспільстві шанобливого ставлення до них. Соціальний, правовий та медичний захист ветеранів гарантується положеннями Конституції України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, зокрема: законами України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років”, “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, “Про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист”, іншими законодавчими актами.

Соціальний захист ветеранів

Пенсійне забезпечення

За інформацією Міністерства соціальної політики (Мінсоцполітики) протягом 2011–2012 років відбулися помітні зрушення у сфері пенсійного забезпечення зокрема ветеранів війни. Так, з 1 січня 2012 року на 25 відсотків підвищено розміри пенсій інвалідам війни. Це 285 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, для інвалідів війни І групи, 255 % – для інвалідів ІІ групи, 225 % – для інвалідів ІІІ групи, 165 % – для учасників бойових дій.
З січня 2011 до січня 2013 року мінімальний розмір пенсії у інвалідів війни зріс на 41% та учасників бойових дій – на 19%. (Див. діаграму 1)

d1

Інвалідам війни, які брали безпосередню участь у бойових діях в період Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, розмір державної соціальної допомоги на догляд встановлено в однакових розмірах незалежно від закону, за яким призначено пенсію:

 • інвалідам підгрупи А першої групи – 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
 • інвалідам підгрупи Б першої групи – 50 %;
 • одиноким інвалідам другої групи, які потребують постійного стороннього догляду – 25 %;
 • іншим інвалідам війни підгрупи А першої групи державна соціальна допомога підвищена до 30 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Розмір підвищення, яке встановлюється до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії членам сімей загиблих (тих, які пропали безвісті) ветеранів війни, померлих інвалідів війни з 01.01.2011 до 01.01.2013 зріс з 25 до 42 % прожиткового мінімуму, встановленого законом, для осіб, які втратили працездатність. На 01.01.2013 його розмір становить 375,48 гривень, що на 50 % більше порівняно з 01.01.2011 року (187,50 грн.).

З 1 травня 2012 року збільшено підвищення до пенсії для:

 • учасників війни, нагороджених медалями, з 15 до 20 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
 • учасників війни без нагород з 10 до 15 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

З 01.05.2012 року проведено осучаснення заробітної плати для обчислення пенсій тим, хто вийшов на пенсію до 2008 року, виходячи із середньомісячного заробітку у галузях економіки за 2007 рік, що дало можливість суттєво підвищити розміри пенсій, зокрема, ветеранам війни.

З 1 липня, з 1 вересня 2012 року та з 1 січня 2013 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 № 355 “Про підвищення розмірів пенсій, призначених відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” здійснено підвищення пенсій військових пенсіонерів на 11, 23 та 35 %, відповідно.

У жовтні 2012 року проведено перерахунки пенсій 1666 особам, які досягли 100 і більше років шляхом збільшення в тричі розмірів підвищень (надбавок) ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань та встановлення іншим особам підвищення у розмірі 20 % прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

З 1 січня 2013 року відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років, а також інвалідам війни ІІ і ІІІ груп з числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років, яким виповнилося 85 років і більше, розмір підвищення до пенсії встановлено у розмірі передбаченому для інвалідів війни І групи.

Із урахуванням всіх прийнятих рішень Уряду з січня 2011 до січня 2013 року середні розміри пенсій зросли. У інвалідів війни та учасників бойових дій:

 • у інвалідів війни І групи – з 2 340,87 до 3 612,34 грн. (або на 54 %);
 • у інвалідів війни ІІ групи – з 2 445,84 до 3 549,79 грн. (або на 45 %);
 • у інвалідів війни ІІІ групи – з 2 154,04 до 2 857,08 грн. (або на 33 %);
 • у учасників бойових дій – з 1 746,70 до 2 251,96 грн. (або на 29 %);
 • у учасників війни – з 1 080,90 до 1 452,39 грн. (або на 34 %).

d2

Середній розмір пенсії членів сімей загиблих (померлих) інвалідів війни на 01.01.2013 року становить 1678,96 грн., що на 38 % більше порівняно з 01.01.2011 (1217,30 грн.)
Середній розмір пенсій учасників війни на 01.01.2013 року становить 1452,39 грн., що на 34% більше ніж на 01.01.2011 року (1080,90).

13 березня 2013 року Урядом прийнято постанову № 151 “Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. № 656”, якою з 1 травня 2013 року передбачено збільшення мінімальних розмірів пенсій для інвалідів війни ІІ та ІІІ групи та учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни, які досягли 85-річного віку, до розміру мінімальної пенсії інвалідів війни І групи.

Таким чином, з 1 травня 2013 року у жодного інваліда війни та учасника бойових дій в період Великої Вітчизняної війни, якому виповнилося 85 років, пенсія не може бути меншою за 2547,90 гривні.

Указом Президента України врегульовано питання звільнення від оподаткування довічних державних стипендій, які призначаються, зокрема, учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 264 “Про підвищення розмірів пенсій у зв’язку із зростанням середньомісячної заробітної плати штатного працівника в Україні” з 1 березня 2013 року розміри пенсій підвищуються на 2,98 %. Перерахунку підлягають пенсії, розмір яких протягом року зріс на коефіцієнт, менший ніж 20 % коефіцієнту зростання заробітної плати в Україні.

14 травня 2013 року ухвалено Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо призначення та індексації пенсії”, реалізація якого дозволить удосконалити механізм щорічного перерахунку раніше призначених пенсій.

З метою поліпшення пенсійного забезпечення всіх категорій пенсіонерів, Мінсоцполітики опрацює пропозиції щодо збільшення розміру підвищення до пенсій членам сімей загиблих та померлих інвалідів війни з 42 до 50 % від розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, збільшення розміру державної соціальної допомоги на догляд інвалідам І групи.

Питання поліпшення пенсійного забезпечення всіх категорій пенсіонерів, зокрема, ветеранів війни, залишається пріоритетним завданням Уряду.

Виплата разової грошової допомоги

Законами України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань” передбачено виплачувати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань щорічно до 5 травня разову грошову допомогу у кратному співвідношенні до мінімальної пенсії за віком.

Відповідними статтями законів України про Державний бюджет України на 2000–2007 роки та відповідними постановами Кабінету Міністрів України на 2008–2012 роки, розміри щорічної разової грошової допомоги до 5 травня встановлювалися виходячи з обсягу видатків, виділених на цю мету при формуванні показників державного бюджету на відповідні роки.

Слід зазначити, що Законом України “Про Державний бюджет України на 2013 рік” встановлено, що у 2013 році норми статей 12, 13, 14, 15 та 16 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, статей 6-1, 6-2, 6-3 та 6-4 Закону України “Про жертви нацистських переслідувань” застосовуються в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного бюджету та бюджету Пенсійного фонду України на 2013 рік.

Виплата щорічної разової грошової допомоги до 5 травня ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань 2013 року здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня № 149 “Деякі питання виплати у 2013 році разової грошової допомоги, передбаченої законами України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань”, якою збільшено розміри зазначеної допомоги в середньому на 10 відсотків порівняно з минулим роком.

У Державному бюджеті України на 2013 рік передбачено видатки на виплату щорічної разової грошової допомоги у сумі 821 296,5 тис. гривень.

Соціальне обслуговування і пільгове забезпечення

На виконання Закону України “Про соціальні послуги” нового поштовху набув розвиток державної системи соціального обслуговування та надання соціальних послуг ветеранам.

Близько 800 тисяч ветеранів війни та праці отримують різні види соціальних послуг за місцем проживання через мережу 732-х територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян системи Мінсоцполітики. У структурі територіальних центрів відкрито стаціонарні відділення для тимчасового або постійного проживання одиноких літніх громадян, що дають змогу ветеранам війни проживати у звичних для них умовах, зберігати родинні та соціальні зв’язки. Кількість таких відділень складає 355, в них одержують послуги понад 11 тис. осіб, в тому числі близько шести тисяч ветеранів війни та праці. Порядок роботи стаціонарних відділень територіальних центрів схожий на порядок роботи будинків-інтернатів, однак проживає там значно менша кількість громадян (від 10 до 35 осіб).

З 2004 року набула значного поширення форма надання соціальних послуг літнім людям, в тому числі ветеранам війни та праці, інвалідам, які за висновком лікарів потребують постійного стороннього догляду в домашніх умовах, непрацюючими фізичними особами. На даний час понад 87 тис. громадян скористалися правом отримувати зазначені соціальні послуги.

На сьогодні в Україні функціонує 74 будинки-інтернати, в яких на повному державному утриманні проживає близько 9 тис. літніх людей, у тому числі 5,2 тис. ветеранів війни та праці. Суттєво поліпшено умови їх проживання. 75 % розміру пенсії підопічних спрямовується на поліпшення умов перебування та харчування. Також функціонує 38 пансіонатів для ветеранів війни та праці на 8,4 тис. місць, де створені комфортні умови проживання.

Водночас життєзабезпечення ветеранів війни підтримується системою пільг та компенсацій. Ветерани війни користуються пільгами на оплату житлово-комунальних послуг, придбання палива, скрапленого газу, оплату послуг зв’язку, мають безоплатний проїзд у міському, приміському та міжміському транспорті. На фінансове забезпечення пільг та субсидій кошти спрямовуються у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, обсяги якої щороку зростають.

Так, пільгами з оплати житлово-комунальних послуг користується близько 6,3 млн. осіб, у тому числі близько 152,6 тис. інвалідів війни, понад 240,2 тис. учасників бойових дій, близько 3,6 млн осіб, які мають статус дітей війни.

Законом України “Про Державний бюджет України на 2013 рік” передбачено субвенції для надання:

 • пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг у сумі 7 388, 3 млн грн (на рівні 2012 року);
 • пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в сумі 829,4 млн грн, що на 15 % більше ніж у 2012 році;
 • пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у сумі 2 039,6 млн гривень (на рівні 2012 року).

Законодавством України не передбачається скасування або зменшення пільг для соціально незахищених верств населення.

Санаторно-курортне лікування

Одним із напрямів діяльності щодо соціального обслуговування ветеранів є забезпечення їх санаторно-курортним лікуванням. За інформацією Мінсоцполітики, протягом 2012 року забезпечено санаторно-курортними путівками майже 47,0 тис. ( 19,6 % від потреби) ветеранів війни та інвалідів, а саме:

 • інвалідів війни (в тому числі воїнів-інтернаціоналістів) – 9,4 тис. осіб;
 • учасників бойових дій – 6,8 тис. осіб;
 • учасників війни – 7,5 тис. осіб;
 • осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” – 2,7 тис. осіб;
 • осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про жертви нацистських переслідувань” – 0,2 тис. осіб;
 • інвалідів від загального захворювання та з дитинства – 16,5 тис. осіб ( в тому числі 3,6 тис. інвалідів-спінальників);
 • ветеранів праці за кошти місцевого бюджету – 1,6 тис. осіб.

Особам, які супроводжували інвалідів І групи надано 2379 путівок.

Крім того, грошову компенсацію замість санаторно-курортної путівки отримали 40,9 тис. осіб на загальну суму понад 11,7 млн гривень.

Сума компенсаційної виплати замість санаторно-курортної путівки у 2011 році складала 300 грн, у 2012 році – 320 грн, у 2013 році – 340 грн.
Компенсаційні виплати замість санаторно-курортної путівки в 2011 році отримали 32 085 осіб, сума виплат складає – 8 433 062 грн, у 2012 році – 31 290 осіб, сума виплат 9622165 грн. Виплати вартості самостійного санаторно-курортного лікування у 2011 році отримали 220 осіб на суму 64 260грн, відповідно у 2012 році – 143 особи на суму – 43 975 гривень.
За інформацією Міністерства охорони здоров’я (МОЗ), санаторно-курортним лікуванням на базі закладів охорони здоров’я у 2012 році забезпечено 12 763 учасники бойових дій, 12 215 інвалідів війни, 22 518 учасників війни та 7 155 осіб, що прирівняні до вказаних пільгових категорій громадян.

Крім того, враховуючи умови обмеженого фінансування санаторних закладів, недостатню кількість санаторно-курортних путівок та вік ветеранів, проводиться оздоровлення осіб пільгових категорій на базі денних стаціонарів, госпіталів для ветеранів війни, обласних та міських комунальних закладів охорони здоров’я.

Забезпечення засобами реабілітації

Останнім часом суттєво активізовано зусилля зі створення належних умов життєдіяльності осіб з інвалідністю. Станом на 1 липня 2013 року на обліку в органах праці та соціального захисту населення перебуває 530 162 особи, у тому числі 33 850 інвалідів війни, які мають у користуванні та потребують забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації. Потреба на 2013 рік у технічних та інших засобах реабілітації складає 842,9 тис. одиниць, з яких на сьогодні видано 425,7 тис. одиниць, у тому числі інвалідам війни – 18,5 тис. одиниць.

Станом на 1 січня 2013 року на обліку в органах праці та соціального захисту населення для забезпечення автомобілями перебуває 78 492 інваліди, у тому числі 12 113 інвалідів війни, з яких 6 224 інваліди війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з Японією, що мають право на першочергове забезпечення автомобілями.

Для вирішення проблеми із забезпеченням інвалідів спецавтотранспортом з Державного бюджету України необхідно спрямувати видатки у розмірі понад 5 млрд гривень.
За кошти державного бюджету у 2012 році було закуплено 1 453 автомобілі для інвалідів, у 2013 році – 505 автомобілів. Водночас до кінця 2013 року заплановано закупити ще 493 автомобілі за рахунок коштів спеціального фонду держбюджету.

З метою здійснення контролю за наданням автомобілів запроваджено щотижневий моніторинг поставок та видачі спецавтотранспорту. Станом на 12 вересня 2013 року, видано 1 211 автомобілів, придбаних за кошти різних джерел, з яких 668 автомобілів отримали інваліди війни.

За даними моніторингу, протягом I півріччя 2013 року 72 294 інваліди, представники недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів отримали компенсаційні виплати, з них: на транспортне обслуговування – 41 654 осіб, на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів – 30 640 осіб.

Позитивним є те, що Кабінетом Міністрів України 07 серпня 2013 р. ухвалено постанову № 536 “Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 р. № 228” щодо підвищення у середньому на 50 % розмірів компенсаційних виплат на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування. Це підвищення стосується близько 82 тисяч інвалідів.

Вирішення житлових питань

Держава продовжує практику поступового забезпечення житлом інвалідів війни, воїнів-інтернаціоналістів. У 2010 році вперше з часів незалежності нашої держави, з нагоди 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років, за дорученням Президента України розпочато реалізацію програми забезпечення житлом інвалідів Великої Вітчизняної війни I групи, виконання якої покладено на Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Законом України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” на зазначені цілі передбачено кошти у сумі 140,4 млн гривень. У межах виділених коштів забезпечено житлом 490 інвалідів Великої Вітчизняної війни I групи у 97 населених пунктах України на суму 130, 1 млн. гривень.

У 2011 році дію зазначеної бюджетної програми було продовжено. За підсумками року для 110 інвалідів Великої Вітчизняної війни I групи у 51 населеному пункті було придбано житло на суму 23, 6 млн. гривень.

Враховуючи соціальну вагомість питання, забезпечення житлом інвалідів війни, а також в рамках виконання соціальних ініціатив Президента України, у 2012 році зазначену програму поширено на всіх інвалідів війни. На її виконання у 2012 році державним бюджетом передбачено 71,7 млн гривень, за підсумками виконання придбано житла на суму 61, 9 млн гривень для 225 інвалідів війни у 81 населеному пункті.

Усього за період 2010–2012 років для забезпечення житлом зазначеної категорії громадян придбано 825 квартир на суму 216,4 млн гривень у 154 населених пунктах України.
У 2013 році Державним бюджетом України передбачено 75,3 млн гривень. У межах виділених коштів заплановано придбати 220 квартир для інвалідів війни.

На Державну службу з питань інвалідів та ветеранів покладено виконання конкретних завдань з вирішення житлових питань ветеранів, відповідно до затверджених бюджетних програм – для воїнів-інтернаціоналістів та військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку, для відселення їх із закритих та віддалених від населених пунктів військових гарнізонів.

За бюджетною програмою “Забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналістів” у 2011 році було придбано 39 квартир, у 2012–2013 роках вже 234 квартири. Видатки з державного бюджету було збільшено за цей період з 20 млн грн у 2011 році до 91 млн грн у 2012 році. У 2013 році їх обсяг зросли до 95,6 млн гривень.

Для вирішення житлових питань військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку, які потребують відселення із закритих та віддалених від населених пунктів військових гарнізонів у 2013 році затверджено бюджетні призначення в сумі 20 млн грн.
Виконавці бюджетних програм вживають заходів з удосконалення нормативно-правової бази та збільшення обсягу фінансування.

Доступність об’єктів інфраструктури

За інформацією Міністерства інфраструктури, на підприємствах, організаціях і установах, що належать до сфери його управління (далі – підприємства галузі), постійно проводиться робота, спрямована на забезпечення реалізації встановлених чинним законодавством соціальних, економічних, правових і конституційних гарантій у сфері соціального захисту ветеранів війни та літніх працівників.

Для підвищення рівня якості обслуговування, комфортності пересування ветеранів війни та осіб з обмеженими фізичними можливостями на об’єктах дорожньо-транспортної інфраструктури, поштового зв’язку, виходячи з фінансових можливостей підприємств галузі здійснюється низка заходів. Зокрема, вокзали, станції облаштовуються пандусами, спеціальними поручнями, ліфтами, переходами з похилими з’їздами, туалетами. Придбані вагони пристосовані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Відповідно до наказу Міністерства транспорту та зв’язку від 18 грудня 2007 р. № 1174 підприємствами галузі створені служби надання допомоги особам з обмеженими фізичними можливостями. Робота цих служб корегується і вдосконалюється, зокрема шляхом навчання персоналу, який обслуговує осіб, обмежених у пересуванні, за участю громадських об’єднань інвалідів.

Розроблено Програму зі створення належних умов для доступу людей з інвалідністю до об’єктів дорожньої-транспортної, туристичної інфраструктури та поштового зв’язку, яка затверджена наказом Міністерства інфраструктури від 24 липня 2012 р. № 411. Виконання зазначеної програми підвищить рівень комфортності обслуговування та пересування на транспорті та об’єктах зв’язку.

Укрзалізницею у 2013 році продовжено благодійну акцію з безкоштовного надання постільної білизни та чаю у поїздах (вагонах) Укрзалізниці у внутрішньому та міжнародному (СНД) сполученні (крім потягів Інтерсіті+) інвалідам та учасникам війни, учасникам бойових дій при проїзді за безкоштовними та пільговими проїзними документами, оформленими в обмін на талони за посвідченнями, відповідно до Угоди про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів і учасників Великої Вітчизняної війни, а також осіб, прирівняних до них, підписаної главами урядів Співдружності Незалежних Держав 12 березня 1993 року, Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Медичне забезпечення

Система охорони здоров’я ветеранів

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, в Україні створено і функціонує мережа госпіталів для учасників війни, учасників бойових дій та інвалідів війни. Вказана мережа включає 32 установи охорони здоров’я, у яких на базі терапевтичних, хірургічних, кардіологічних та інших відділень розгорнуто 7 248 ліжок. За 2012 рік у вказаних закладах охорони здоров’я стаціонарну медичну допомогу отримали 143 799 осіб пільгових категорій громадян.

Крім того, в окремих обласних та міських лікарнях створено спеціалізовані відділення для лікування ветеранів та осіб, що мають відповідні пільги. За інформацією Центру медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України, загалом в Україні за 2012 рік у стаціонарах отримали лікування 80 404 учасники бойових дій, 72 171 інвалід війни, 316 022 учасники війни та 46 117 осіб, прирівняих до вказаних пільгових категорій.
Провадиться діяльність з диспансерного нагляду та медичного обстеження зазначених категорій громадян. Станом на 30 грудня 2012 року на диспансерному обліку перебувало 223 667 учасників бойових дій, 134 354 інваліди війни, 1 408 555 учасників війни та 194 519 осіб, прирівняних до вказаних пільгових категорій громадян.

Кошти на медикаменти та харчування ветеранів у закладах охорони здоров’я Міністерства охорони здоров’я, у тому числі в Українському державному медико-соціальному центрі ветеранів війни, виділяються з розрахунку 40 грн і 35 грн на один ліжко-день згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 р. № 680 “Про збільшення норм грошових витрат на харчування та медикаменти”. З метою збільшення норм грошових витрат на харчування та медикаменти в лікувально-профілактичних закладах для ветеранів війни та за пропозиціями головних управлінь охорони здоров’я та керівників профільних закладів Міністерства охорони здоров’я у 2013 році двічі ініціювало внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 р. № 680. Міністерством фінансів України зазначений проект постанови не погоджено, оскільки його реалізація потребує додаткових асигнувань з державного та місцевих бюджетів.

Напередодні 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років, беручи до уваги вік ветеранів війни, стан їх здоров’я, заслуги перед Батьківщиною, МОЗ вживає заходів з інтенсивного використання потужностей закладів охорони здоров’я. Так, за умов оперативного обстеження та інтенсивного проведення курсу лікування, перебування одного хворого пільгових категорій у лікарнях скорочено на 1,5 – 2 доби, що надало змогу додатково пролікувати за рік понад 1 500 осіб пільгових категорій у спеціалізованих закладах охорони здоров’я без втрати якості надання медичної допомоги.

Забезпечення лікарськими засобами та товарами медичного призначення

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, згідно з пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303, відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах у разі амбулаторного лікування осіб провадиться аптеками за рецептами, виписаними лікарями лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання цих осіб. Особи, які обслуговуються у відомчих лікувально-профілактичних закладах і мають право на безоплатний або пільговий відпуск лікарських засобів, отримують їх у аптеках, закріплених за цими закладами. Витрати, пов’язані з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах, провадяться за рахунок загальних асигнувань, що передбачаються відповідними місцевими бюджетами на охорону здоров’я міст та районів.

Відповідно до чинного законодавства України пільгові категорії громадян мають право на безкоштовне лікування та протезування ротової порожнини та надання офтальмологічної допомоги (наприклад лікування катаракти та глаукоми). Вказана медична допомога надається закладами охорони здоров’я в регіонах в межах бюджетного фінансування.

Увічнення безсмертного подвигу народу у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років, вшанування пам’яті загиблих та героїко-патріотичне виховання молоді

Організація, підготовка та проведення державних свят, визначних і пам’ятних дат, міжнародних днів

З метою організації та проведення в Україні державних свят, відзначення пам’ятних дат, міжнародних днів на державному рівні, що стосуються ветеранів, Державною службою з питань інвалідів та ветеранів у 2011–2013 роках розроблено низку розпоряджень Кабінету Міністрів України (додаток 1).

Увічнення пам’яті Перемоги у Великій Вітчизняній війні

За інформацією, наданою Українським інститутом національної пам’яті (УІНП), серед основних профільних заходів з увічнення пам’яті, що відбулися протягом останнього року, можна визначити такі:
1. Підготовка відгуків на профільні законопроекти та проекти постанов, які надходили на погодження до УІНП від Верховної Ради України.
2. Проведення профільних заходів, зокрема:
– Всеукраїнської наукової конференції “Війна. Окупація. Пам’ять. Примусові робітники з України в окупованій Європі” (27 вересня 2012 р.);
– надання науково-консультативної допомоги у створенні документальної стрічки “Корюківка. Злочин проти людяності” Творчого об’єднання документальних фільмів та програм Національної телекомпанії України (листопад 2012 року – лютий 2013 року);
– показ Чернігівської обласної державної телерадіокомпанії “Сівер-центр” тематичного циклу передач про Корюківську трагедію у телепрограмі А. Ясного “Ясне діло” за участі С. Бутка (лютий 2013 року);
– тематична радіопередача радіостанції “Радіо FM” про Корюківську трагедію за участі провідного наукового співробітника УІНП Р. Пилявця (2 березня 2013 року);
– тематична телепередача про Корюківську трагедію на Першому національному телеканалі за участі заступника директора УІНП Д. Вєдєнєєва (2 березня 2013 року).
Протягом 2012–2013 років співробітники УІНП взяли участь у багатьох інших профільних наукових заходах (додаток 2).
3. Опублікування численних наукових статтей та повідомлення (додаток 3).
4. Видання наукових праць та підготовка аналітичних розробок (додаток 4).
УІНП 31 жовтня 2013 року готує Всеукраїнську наукову конференцію “Битва за Дніпро” (спільно з Меморіальним комплексом “Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років”, Інститутом історії України Національної академії наук України).

Для участі в урочистих заходах, присвячених подіям Великої Вітчизняної війни 1945–1945 років Державною службою з питань інвалідів та ветеранів організовано поїздки ветеранів війни місцями бойової слави (додаток 5).
На постійному контролі держави перебуває питання забезпечення упорядкування та збереження пам’ятників, меморіальних комплексів, присвячених подіям Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років. Так, за узагальненою інформацією з регіонів, упорядковано:

станом на 01.12.2011 станом на 01.12.2012 станом на 01.07.2013
– 19 953 пам’ятники;– 2 464 монументи;– 1 609  меморіалів – 1 6507 пам’ятників;– 2 937 монументів;– 2 022 меморіали – 17 930 пам’ятників;– 3 374 монументи;– 3 534 меморіали

Для забезпечення взаємодії органів державної влади, об’єднань громадян, підприємств з питань пошуку, ведення обліку, упорядження і збереження військових поховань жертв війни на території України та інших держав:

 • організовано та проведено 10 квітня 2012 року круглий стіл “Ніхто не забутий! Ніщо не забуте!” Стан, проблеми і перспективи меморіальної роботи з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років” (учасники – представники центральних органів виконавчої влади, пошукових та ветеранських громадських об’єднань, спеціалізованих підприємств);
 • розроблено проект Закону України “Про воєнно-меморіальну роботу в Україні”.

На виконання Плану заходів на 2013–2015 роки з підготовки і відзначення 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 р. № 360-р, Міністерство культури протягом березня – квітня поточного року провело бліц-конкурс на визначення кращої концептуальної ідеї створення Алеї Воїнської Слави у Парку Вічної Слави м. Києва. На цей знаковий конкурс було представлено декілька проектів. А напередодні Дня Перемоги, 10 квітня 2013 року, журі ухвалило рішення визнати переможцем цього бліц-конкурсу ескізний проект творчої групи архітектора Малого Л. Я.

1 травня 2013 року урочисто відкрито пам’ятники двічі Героям Радянського Союзу льотчикам Георгію Береговому та Амет-Хану Султану.

За інформацією Міністерства культури протягом 2013–2015 років, за підтримки цього відомства заплановано проведення всеукраїнських тематичних художніх та фотовиставок із залученням до них ветеранів Великої Вітчизняної війни. Також тематичні мистецькі акції будуть проведені в усіх регіонах України.

Зі інформацією Державної архівної служби (Укрдержархів), на початку 2013 року Укрдержархівом підготовлено та затверджено із врахуванням пропозицій державних архівів План заходів Державної архівної служби та державних архівів на 2013–2015 роки щодо участі у підготовці та відзначенні 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років (додаток 6).

Передбачається проведення трьох виставок республіканського значення. А саме: “На честь визволення столиці України – міста Києва від фашистських загарбників” (6 листопада 2013 року), “До 70-річчя визволення України” (28 жовтня 2014 року), “До 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років” (5 вересня 2015 року).
Державними архівами заплановано провести 22 документальних виставки в регіонах до 70-річчя звільнення областей України та окремих населених пунктів від фашистських загарбників (9 з них – 2013 року), 10 документальних виставок до Дня партизанської слави та до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни та з історії окремих подій Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років. Усіма державними архівами заплановано проведення на початку травня 2015 року тематичних документальних виставок до 70-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років.

Виявлення документів здійснено Центральним державним архівом вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), Центральним державним архівом громадських об’єднань України (ЦДАГО України), Центральним державним кінофотофоноархівом України ім. Г. С. Пшеничного (ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного), Центральним держаним архівом-музеєм літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України), Державною науковою архівною бібліотекою, м. Київ (ДНАБ), Державним архівом м. Києва.

На виконання Плану спільних заходів Укрдержархіву та Росархіву на 2011–2013 роки 19 вересня 2013 року відбулася спільна документальна виставка “Партизанський рух у роки Великої Вітчизняної війни” в приміщенні ЦДАГО. Цифрові копії до експозиції цієї виставки, виявлені у федеральних архівах Росії, Росархівом передано Укрдержархіву.

За період 2012 року – перше півріччя 2013 року державними архівами проведено понад 100 документальних виставок, присвячених пам’ятним та знаменним датам Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років: до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту, Дня Перемоги, Дня вшанування жертв трагедії Бабиного Яру, річниці визволення України від фашистських загарбників, до Дня партизанської слави, 125-ї річниці від дня народження двічі Героя Радянського Союзу Ковпака С. А. , з історії підпільно-партизанського руху, до 70-х роковин початку насильного вивезення мирного населення з території окупованої України на примусові роботи в роки Великої Вітчизняної війни тощо.

Слід відзначити роботу в цьому напрямку ЦДАГО України, зокрема підготовлені архівом 2012 року виставки “Рік 1943. Битва за Україну” з нагоди 69-ї річниці визволення Києва від фашистських загарбників, “Герой. Патріот. Партизан” до 100-річчя від дня народження Героя Радянського Союзу, славетного партизанського командира, національного героя Словацької Республіки Яна Налепки, “Сидор Ковпак: людина, воїн, легенда” та “Партизанський генерал”, та Держархіву Чернігівської області, яким підготовлено документальну виставку з нагоди 70-х роковин Корюківської трагедії.

Активна робота проведена держархівами АР Крим, Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської областей.

Більшість державних архівів має на власних офіційних веб-сайтах он-лайнові виставки, які презентують архівні документи, що розповідають про події Великої Вітчизняної війни. На офіційному веб-порталі Укрдержархіву (www.archives.gov.ua) розміщено постійно діючу рубрику “Велика Вітчизняна війна 1941–1945 років”, розділи якої інформують відвідувачів офіційного веб-порталу про участь державних архівів у заходах з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни та її учасників.

На виконання Указу Президента України від 22 березня 2012 р. № 206/2012 “Про заходи у зв’язку з 70-ми роковинами початку насильного вивезення мирного населення з території окупованої України на примусові роботи в роки Великої Вітчизняної війни” минулого року на офіційному веб-порталі Укрдержархіву у рубриці “Документальні виставки on-line”, опубліковано документальну виставку відповідної тематики, до якої включено документи з фондів ЦДАВО України, ЦДАГО України, ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, ЦДАМЛМ України, держархівів Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської областей, м. Києва.

Планом заходів Державної архівної служби та державних архівів на 2013–2015 роки з підготовки і відзначення 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років передбачено підготовку та публікацію 13 документальних видань.

2012 року побачили світ такі видання: “Родня. Полиция и партизаны, 1941–1944. На примере Украины” (ЦДАГО), “Трагічні сторінки історії (1941–1943 рр.). До 70-річчя геноциду єврейського населення Донецької області у період нацистської окупації” (Держархів Донецької області).

ЦДАГО також підготовлено до друку збірник документів “Нацистський окупаційний режим на території України 1941–1944 рр.: за документами радянського підпілля”, який у 2012 році не було видано через відсутність фінансування. Сьогодні це видання доопрацьовується та доповнюється і має вийти друком до кінця 2013-го або на початку 2014 року.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного взяв участь у роботі над фотоальбомом “Альбом партизанської слави українського народу у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 р.”, який було репрезентовано 2013 року. Архів працює ще над одним виданням – фотоальбомом “Війна 1941–1945 рр.”, який міститиме близько 400 світлин, авторами яких є 58 фронтових кореспондентів та кінооператорів.

У першому кварталі 2013 року презентовано документальне видання “Судьбы евреев Николаевщины в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.”, підготовлене Держархівом Миколаївської області спільно з Миколаївським товариством єврейської культури та Миколаївським комплексом Національного університету “Одеська юридична академія”.

У травні 2013 року Держархівом Чернігівської області взято участь у презентації книги “Спалені села і селища Чернігівщини в 1941–1943 роках: злочини проти цивільного населення. Збірник документів і матеріалів”, до якого увійшли документи обласного архіву. Видання підготовлене в рамках виконання заходів у зв’язку з 70-ми роковинами Корюківської трагедії.

Минулого року Держархівом Дніпропетровської області укладено Угоду про співробітництво з міжнародною громадською організацією “Міжнародний фонд “Взаєморозуміння і толерантність” щодо проведення досліджень за проектом “Пошуково-дослідницький клуб “Пам’ять”.

Серед інших документальних видань у період з 2014 по 2015 рік мають вийти друком документальні видання підготовлені ЦДАГО України спільно з російськими колегами “Відновлення народного господарства України в роки Великої Вітчизняної війни та у повоєнний період” та “Україна в період Великої Вітчизняної війни у постановах ЦК ВКП(б) – ЦК КП(б)У та матеріалах до них. 1941–1945 рр.”.

У 2012 році – першому півріччя 2013 року державними архівами взято участь у понад 20 тематичних теле- та радіопередачах. 24 травня 2013 року у приміщенні прес-центру Укрінформу відбулася прес-конференція Державної архівної служби на тему “Оприлюднення документів про події Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років у науково-популярних та наукових виданнях, підготовлених державними архівними установами України”.

Працівники державних архівів беруть активну участь у наукових конференціях, присвячених історичним подіям, пов’язаним з визволенням України, її столиці – міста Києва, Автономної республіки Крим, областей, міст та інших населених пунктів від фашистських загарбників.

Не залишається поза увагою архівістів і пошукова робота. Так, 2012 року Держархівом м. Києва прийнято на державне зберігання документи Київського міського історико-патріотичного клубу “Пошук”, з яких сформовано колекцію документів “Оборона та звільнення Києва (1941–1943 рр.) у спогадах учасників цих подій”.
Державні архіви надають всебічну допомогу дослідникам, у тому числі представникам наукових установ НАН України та пошукових організацій, у проведенні досліджень подій Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років, встановленні імен загиблих і зниклих безвісти у роки війни.

Державними архівами постійно проводиться робота з виявлення в архівних фондах нової інформації про поховання жертв війни, політичних репресій, інших трагедій та поповнення довідково-пошукового апарату архівів з метою подальшого використання користувачами архівної інформації (представники інститутів громадянського суспільства, наукових інституцій, освітніх закладів, громадяни) в читальних залах архівів. Документи з цієї тематики не є загальнодоступними. Середня кількість відвідувачів читальних залів архівів з дослідження цієї проблематики 2012 року становила 8–10 дослідників на півроку. Така ж чисельність є характерною для першого півріччя 2013 року.

На виконання рішення колегії Державного комітету архівів України від 17 травня 2011 року “Про участь державних архівів у відзначенні пам’ятних дат Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років” 15 грудня 2011 року укладено Угоду про співробітництво між Державною архівною службою України і Національним Меморіалом Катастрофи і Героїзму Яд Вашем.
Держархівом Черкаської області минулого року виявлено документи про концентраційний табір під назвою “Уманська Яма”, який існував під час тимчасової нацистської окупації у м. Умань.

Державні архіви на постійній основі співпрацюють з регіональними редколегіями науково-документальних серій “Книга Пам’яті України” та “Реабілітовані історією”, з місцевими пошуковими організаціями.

Упродовж 2013–2015 років тематичні електронні бази даних планують створити ЦДАВО України, держархіви Вінницької, Житомирської, Одеської, Рівненської областей. Державними архівами областей ще наприкінці 2011 року проведено попереднє виявлення документів, що можуть використовуватися у створенні централізованого банку даних про поховання часів Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років, що розташовані на території України та інших держав, та передано відповідні переліки до Укрдержархіву. Укрдержархів та державні архіви в межах компетенції готові взяти участь у наповненні банку даних.

Повернення на Батьківщину колишніх військовополонених, пошук зниклих безвісти під час воєн і локальних конфліктів. Ідентифікація останків колишніх військовополонених

Державною службою з питань інвалідів та ветеранів для реалізації заходів з повернення на Батьківщину колишніх військовополонених, пошуку тих, хто зник безвісти під час воєн і локальних конфліктів, виконання обов’язків військової служби, участі у вирішенні питань соціальної та професійної адаптації колишніх військовополонених, які повернулися на Батьківщину:

 • проаналізовано та уточнено списки колишніх військовополонених, призваних на військову службу з території України та зниклих безвісти в Афганістані у 1979–1989 роках, які передано до Комітету у справах воїнів-інтернаціоналістів при Раді глав урядів держав-учасниць СНД;
 • взято участь у пошуку родичів військовополонених для забору зразків крові з метою їх подальшої ідентифікації останків (станом на 1 липня 2013 року із списку у 62 особи матеріали зібрано і відправлено на експертизу на 49 осіб. Решта 30-ти: родичі знайдені, вжито заходи з організації забору матеріалу для ДНК-тесту – 7 осіб; родичі не дали згоду на забір матеріалу для ДНК-тесту – 1особа; точна адреса родичів з’ясовується – 1; точна адреса родичів з’ясовується на території РФ – 4.);
 • створено Робочу групу з питань ідентифікації останків колишніх військовополонених, до складу якої включено (за згодою) представників Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), Міноборони та Комітету у справах воїнів- інтернаціоналістів при Раді глав урядів держав-учасниць СНД.

Для персоніфікації безіменних могил воїнів Червоної Армії, похованих як “невідомі солдати”, надається сприяння Українській Спілці ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) у реалізації міжнародного проекту “Повернення імен співвітчизників, похованих в безіменних військових могилах (тих, хто зник безвісти) в 1941–1945 роках”.

Патріотичне виховання

Одним з важливих завдань Державної служби з питань інвалідів та ветеранів є участь у героїко-патріотичному вихованні громадян, тому всі заходи, які проводяться громадськими організаціями ветеранів у столиці, в будь-якому обласному чи районному центрі, в інших населених пунктах країни, обов’язково стосуються цієї надважливої теми.
Показовими прикладами цілеспрямованої і плідної діяльності є всеукраїнські ветеранські об’єднання, які очолюють народний депутат Цибенко П. С., Герой України Червонописький С. В., Палій В. М., Кузьмін О. В., Стеценко О. О. та багато інших.

Так, у лютому 2014 року виповниться 25 років виведення Радянських військ з Афганістану. Цей рік на високому державному рівні оголошено Роком учасників бойових дій на території інших держав. Але вже нині триває Вахта пам’яті. Її мета – вшанування тих, хто не повернувся з далекої чужини, допомогти матерям і вдовам загиблим. А молодшому поколінню прищепити почуття патріотизму. З цією метою за ініціативи Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) (УСВА) 13 і 15 вересня 2013 року у Києві, на Майдані Незалежності, відбувся завершальний етап І Київського фестивалю військово-патріотичної пісні “Доля обрала нас”.

Активно працюють осередки УСВА на регіональному рівні. Зокрема, цього року під егідою ветеранів-“афганців” відбувся конкурс військово-патріотичної пісні в Ужгороді, концерт патріотичної пісні в місті Генічеську Херсонської області. У Сумах відбувся Фестиваль творчості дітей з сімей учасників бойових дій “Ветерани, молодь, майбутнє” та III відкритий територіальний фестиваль військово-патріотичної пісні “Дорогами пройденої війни”.

Також цього року Державною службою з питань інвалідів та ветеранів, спільно з громадськими організаціями ветеранів, під егідою Всеукраїнського союзу громадських об’єднань учасників бойових дій, ветеранів військової служби та правоохоронних органів “Всеукраїнський союз” проведено з 10 по 22 вересня 2013 року у місті Одесі Міжнародний молодіжний збір “Союз спадкоємців Перемоги 2013–2015”. Цей захід є соціальним проектом, метою якого є виховання молодого покоління в дусі патріотизму, інтернаціоналізму, поваги до національного, культурного та релігійного різноманіття, поширення військово-історичних знань, а також пропаганда здорового способу життя.
У “Союз спадкоємців Перемоги 2013–2015” взяли участь команди з Латвії, Литви, Естонії, Білорусії, Вірменії, Грузії, Азербайджану, Казахстану, Таджикистану, Узбекистану, Туркменістану, Молдови і Придністров’я, Болгарії. Україну і Росію на цьому заході представляли по 5 команд.

Всеукраїнська громадська організація ветеранів “Товариство українських офіцерів” в регіональних осередках провела другий тур всеукраїнського фестивалю з нагоди 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні за участі творчих колективів ветеранів Великої Вітчизняної війни, їх онуків та правнуків, дітей військовослужбовців.
Асоціація соціальної підтримки і захисту співробітників спецслужб України “Співдружність” здійснила міжнародний похід місцями партизанської слави.

Всеукраїнська громадська організація “Всеукраїнська асоціація ветеранів – підводників вже вп’яте провела щорічний Міжнародний кінофестиваль “Люди та кораблі”.
За інформацією Міністерства молоді та спорту (Мінмолодьспорт), патріотичне виховання підлітків відіграє сьогодні особливу роль, оскільки його мета – сприяти культивуванню духовно та фізично здорового молодого покоління, формуванню соборності України, що є основою української національної ідеї. Соціально-економічні проблеми суспільства у минулому негативно вплинули на підлітків, знизили виховну роль культури, мистецтва і освіти як найважливіших факторів формування патріотичної свідомості молоді. На жаль, сьогодні значній частині молоді притаманні байдужість, егоїзм, індивідуалізм, цинізм, неповага до держави та соціальних інститутів.

У цих умовах постала необхідність вирішення на державному рівні найгостріших проблем, пов’язаних з вихованням патріотизму та національної свідомості молоді як основи консолідації суспільства і зміцнення держави.

Одними з основних напрямів своєї діяльності Мінмолодьспорт визначило виховання молоді на високих морально-етичних цінностях, оскільки через моральне здоров’я юнаків та дівчат формується їх успішна самореалізація. Це дозволить:

 • сформувати почуття патріотизму і духовності, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей, гордості за минуле і сучасне – якостей, які безпосередньо впливають на досягнення достатнього рівня зміцнення могутності держави;
 • сформувати національну свідомість та моральні ідеали молоді на основі героїчних прикладів, історії українського народу, Другої світової війни, національно-визвольних змагань та сучасних захисників Батьківщини;
 • сформувати психологічну і фізичну готовність молоді до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів та незалежності держави;
 • утвердити конституційні положення про те, що молода людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека є найвищою соціальною цінністю;
 • відродити духовність, забезпечити права на свободу світогляду і віросповідання;
 • зберегти та розвинути національну культурну спадщину, українські традиції;
 • сформувати повагу до державної символіки.

Проблема формування ціннісних орієнтацій, утвердження духовних і моральних засад у молодіжному середовищі надзвичайно актуальні для всіх суспільств, а для українського – особливо. Складна соціально-економічна ситуація в країні, проблеми трансформації сучасного суспільства не тільки стримують духовне становлення та формування світоглядних орієнтацій у дітей та молоді, але й деформують їх свідомість.

Значну увагу патріотичному вихованню молоді приділяють органи державної влади, які здійснюють його переважно через формування готовності до захисту Вітчизни, поваги до чинного законодавства та засад демократичної, правової держави, поваги до української історії, видатних пам’яток культури.

З метою формування державної системи патріотичного виховання молоді, здатної ефективно впливати на молодіжне середовище, Мінмолодьспорт внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. № 41 “Про затвердження Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2009–2015 роки”, з урахуванням конкретних заходів з патріотичного виховання молоді.

Так, завданнями та заходами передбачено проведення всеукраїнських та регіональних акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, семінарів, конференцій, семінарів-тренінгів, форумів та фестивалів.

Для реалізації цих завдань п. 1.3.8. календарного плану щодо реалізації заходів державної політики з питань молоді на 2013 рік, затвердженого наказом Державної служби молоді та спорту від 22 січня 2013 р. № 160, передбачено виділення коштів для проведення всеукраїнської акції, спрямованої на утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей в молоді.
Планується, що зазначений захід об’єднає близько 450 молодих людей з усіх регіонів України.

Основні завдання всеукраїнської акції:

 • підготовка молоді до виконання конституційного обов’язку щодо захисту Батьківщини в Збройних силах України та інших військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України;
 • підтримка та розвиток молодіжної ініціативи в справі освоєння військових спеціальностей;
 • виховання майбутніх захисників Вітчизни на бойових традиціях українського народу та Збройних сил України;
 • формування свідомого ставлення до питань особистої та громадської безпеки, засвоєння теоретичних знань та розвиток практичних навичок поведінки в екстремальних ситуаціях;
 • популяризація серед молоді здорового способу життя;
  удосконалення системи військово-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в Україні.

Вживаються заходи з військово-патріотичного виховання молоді, зокрема, у Донецькій області діє понад 100 військово-патріотичних клубів. Обласним дитячо-молодіжним центром упродовж 15 років проводиться військово-патріотична гра “Майбутній воїн”, до участі у якій залучаються діти і молодь регіону.

Великий виховний потенціал мають заходи із залученням ветеранів та учасників військових дій на території іноземних держав. Позитивний досвід такої роботи маємо у Автономній Республіці Крим, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській та інших областях.
Зокрема, у регіонах діють центри патріотичного виховання, які координують зусилля різних державних інститутів із сприяння підвищенню національної самосвідомості молоді.
У квітні 2013 року департаментом освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації проведено семінари для лідерів студентського самоврядування з організації волонтерської діяльності. Також оголошено конкурс серед молодіжних громадських організацій на впорядкування та облаштування місць меморіалів та об’єктів, що увічнююють пам’ять про полеглих у Великій Вітчизняній Війні, пам’яток історії та культури, облаштуванню закладів культури в населених пунктах Хмельницької області.
У Миколаївській області з метою залучення учнівської молоді до науково-дослідницької, пошукової діяльності з виявлення невідомих сторінок історії та культури рідного краю в позашкільних навчальних закладах області працює близько 700 туристсько-краєзнавчих гуртків, якими охоплено понад 11 тисяч учнів.

Співробітниками Луганського обласного краєзнавчого музею на матеріалах розділів експозиції: “Наш край у давнину”, “Традиційна культура Луганщини ХVII-ХХ ст.”, “Історія краю у 20–40 роки”, “Луганщина у роки Великої Вітчизняної війни”, “Луганщина сучасна” протягом ІІ кварталу 2013 року проведено 608 екскурсій (із них 349 виїзних тематичних), на яких були присутні 8 872 особи, а також 53 інших заходи (25 000 осіб).

У навчальних закладах Полтавської області також проведено низку масових заходів з популяризації національної та регіональної історії, серед яких виховні години, тематичні заходи на основі виставок.

Полтавським обласним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді проводиться робота з вивчення та популяризації національної історії та культурної спадщини. Серед прикладів слід відзначити роботу пошукового загону “Джури” Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1, що обрав темою дослідження “Історія і сьогодення лубенського козацтва”.

У Рівненській області проводиться системна робота з вивчення та популяризації національної історії, зокрема 9 травня 2013 року учнівська молодь взяла участь у “Живому коридорі” до Дня Перемоги.

У навчальних закладах Кіровоградської області здійснюється реалізація обласної програми збереження історичної пам’яті про Перемогу у Великій Вітчизняній війні на 2011–2020 роки. Водночас працівників та учнів загальноосвітніх навчальних закладів Кіровоградщини зорганізовано для участі в обласній акції “Зірка пам’яті” з метою надання допомоги ветеранам. За 2 810 ветеранами закріплено 1 965 працівників та 7 303 учня.
За звітний період Запорізькою обласною державною адміністрацією проведено обласний форум з питань пошуково-дослідницької діяльності “Згадаймо усіх поіменно!”, уроки мужності, присвячені пам’ятним датам, концертні програми.

Водночас у регіонах реалізуються заходи Всеукраїнської акції молодіжних трудових загонів “Пам’ятати. Відродити. Зберегти”. Акція проводиться з метою поширення волонтерського руху в Україні та залучення молоді до роботи з об’єктами історичної спадщини, які потерпають від мародерів і вандалів.

У м. Дубно Рівненської області тривають заходи із захисту, збереження, утримання пам’яток культурної та історичної спадщини, зокрема розроблено робочий проект реконструкції з елементами реставрації Будинку молоді. Також складено акти технічного стану пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіальних дощок, дані про які передано на баланс комунального підприємства “Дубноводоканал” для здійснення догляду, ремонту та утримання їх у належному стані.

На обліку в Запорізькій області перебуває 8 278 пам’яток історії та культури, в тому числі 796 пам’яток, присвячених подіям Великої Вітчизняної війни. Учні шкіл та студентська молодь постійно беруть участь в археологічних дослідженнях, які проходять на території області.

З 2000 року, щороку до Дня молоді присуджується премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України. Ця Премія присуджується молодим людям особливі досягнення яких сприяють розвитку суспільно-економічного життя нашої країни, її розбудові та утвердженню міжнародного авторитету.

У 2013 році кількість кандидатів становила 244 особи, з яких: 92 кандидати подано від 20 центральних органів виконавчої влади, 124 – від 27 місцевих органів виконавчої влади, 12 – від наукових установ, 16 кандидатів – від двох молодіжних громадських організацій.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України “Про присудження премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України” від 19 червня 2013 р. № 420-р присуджено 60 премій в 6 номінаціях: за виробничі досягнення, за наукові досягнення, за творчі досягнення, за спортивні досягнення, за особисту мужність, за внесок у забезпечення розвитку молодіжного руху (за підсумками 2012 року).
27 червня 2013 року в Клубі Кабінету Міністрів України відбулося вручення Премії за участю Прем’єр-міністра України Азарова М. Я.

Сьогодні в Україні активно діють понад 200 всеукраїнських молодіжних і дитячих громадських організацій та їхніх спілок. У поточному році підтримано 76 програм 55 всеукраїнських молодіжних та дитячих громадських організацій на суму 10 млн грн, спрямованих, у тому числі, на патріотичне виховання.

Такий підхід до підтримки молодіжного громадського руху перевірений часом і дає свої позитивні результати в патріотичному вихованні дітей та молоді.
Молодіжним громадським організаціям надавалася державна підтримка в реалізації програм, спрямованих на патріотичне виховання, реставрацію та відновлення пам’яток історії, культури, здійснення екологічних проектів тощо.

До Дня Перемоги молодіжною громадською організацією “Станція Рівне Пласту – НСОУ” у Рівненській області проведено низку заходів патріотично-громадянського спрямування, зокрема впорядковано меморіали, місця поховань воїнів Червоної Армії. Усього у заходах взяло участь близько 30 осіб.

У Запорізької області силами молодіжних колективів та виконавців проведено авто-мото пробіг “Від пам’ятника до пам’ятника”, під час якого учасники покладали квіти до пам’ятників під залпи військової техніки в супроводі військового оркестру.
Мінмолодьспорт переконане, що патріотичне виховання, як планомірна виховна діяльність, спрямоване на розвиток любові до Батьківщини та потреби зробити свій внесок у її долю, формування національної самосвідомості й гідності, дбайливе ставлення до старших, до рідної мови, культури, традицій є визначальним у реалізації державної молодіжної політики.

За інформацією Міністерства освіти та науки з метою патріотичного виховання учнівської та студентської молоді на славетних бойових і трудових традиціях українського народу у навчальних закладах проводяться зустрічі з ветеранами війни, праці, військової служби та представниками громадських організацій ветеранів. Систематично організовуються виставки плакатів, творів мистецтва, фотоматеріалів, документів, архівних матеріалів, книжкових видань, присвячених трудовим досягненням та бойовим подвигам ветеранів війни, праці та військової служби.

У рамках роботи військово-патріотичних клубів навчальні заклади України проводять пошукову діяльність з метою встановлення імен загиблих і тих, хто зник безвісти.
Для забезпечення змістовного дозвілля, патріотичного виховання, формування почуття любові до України, поваги до народних традицій, національних цінностей українського народу, зміцнення духовного і фізичного здоров’я дітей, їх активного та доступного відпочинку залучаються скаутські організації, які входять до складу Національної Організації Скаутів України (НОСУ).

Основними шляхами використання потенціалу НОСУ у вихованні учнівської молоді може стати проведення акцій за участі скаутів і школярів; залучення фахівців скаутського руху до виховної роботи навчальних закладів; ознайомлення педагогів з методикою виховної роботи скаутських організацій через систему спільних семінарів, конференцій, тренінгів за такими темами: “Освіта протягом життя на основі скаутського методу”, “Скаутський метод – ефективна система самоосвіти молоді”, “Особливості формування скаутських груп на базі загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів”, “Скаутська молодіжна програма”, “Система малих груп у скаутському русі”, “Взаємодія педагогів, батьків і місцевої громади з питань виховання дітей та молоді”.

Слід зазначити, що Указом Президента України “Про заходи у зв’язку з відзначенням 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років” передбачено проведення заходів з патріотичного виховання молоді, виховання шанобливого ставлення до пам’яті про Перемогу і ветеранів Великої Вітчизняної війни.

У цьому контексті Міністерством освіти і науки спільно із Міністерством оборони затверджено спільний план заходів з виховання патріотично свідомої молоді. Зокрема, використовувати ефективні засоби взаємодії з підлітками задля шанування ним військової історії та підняття престижу Збройних сил і військової служби, яку найближчому майбутньому проходитимуть виключно за контрактом.

Військово-патріотична спортивна гра “Зірниця” у 2013–2015 роках, присвячена саме подіям Великої Вітчизняної війни. Цілеспрямована робота з підготовки учасників гри на вивчення героїчних сторінок історії українського народу в період Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років дає обнадійливі результати.

Завоювала численних прихильників також Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра “Сокіл” (“Джура”), яка проводиться за наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 червня 2012 р. “Про затвердження Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру “Сокіл” (“Джура”), зареєстрованого в Мінюсті. У 2013–2014 навчальному році відбуватимуться обласні (міські) етапи цієї гри.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження плану заходів на 2013–2015 роки з підготовки і відзначення 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років”, МОН рекомендувало навчальним закладам України передбачити проведення низки інших героїко-патріотичних заходів.

Зазначеним розпорядженням передбачено також сприяти проведенню громадськими об’єднаннями ветеранів Всеукраїнської естафети пам’яті “Слава визволителям України” та міжнародних воєнно-патріотичних зборів “Союз спадкоємців Перемоги 2013–2015”.
Обласним інститутам післядипломної педагогічної освіти рекомендовано розробити методичні рекомендації та під час курсової перепідготовки педагогічних працівників, а саме вчителів, які викладають предмети освітніх галузей: мова та література, історія, заступників директорів з навчально-виховної, виховної роботи, передбачити розгляд питань, присвячених відзначенню 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років.

Музейна та бібліотечна діяльність патріотично-громадянського спрямування

За інформацією Міністерства культури закладами, установами та організаціями культури України провадиться діяльність, спрямована на задоволення культурних потреб ветеранів. Мережа таких закладів сьогодні становить 570 музеїв, близько 18 тис. бібліотек, понад 17 тис. клубних закладів, 27 центрів народної творчості, понад 130 театрів, 25 філармоній (в усіх обласних центрах України), 1549 різноманітних навчальних закладів, які активно співпрацюють з ветеранами Великої Вітчизняної війни.
За ініціативи управлінь культури і туризму обласних державних адміністрацій запроваджуються спеціальні стипендії для ветеранів-митців.
З питань обслуговування ветеранів Великої Вітчизняної війни бібліотеки керуються не лише законодавством. Для цієї категорії читачів встановлено пільги під час обслуговування, безкоштовне ксерокопіювання. Працівники бібліотек оперативно обслуговують ветеранів-користувачів і повною мірою задовольняють їх інформаційні запити.

Бібліотеки приділяють значну увагу популяризації літератури на військову тематику. Систематично проводяться дні історичної пам’яті, презентації книжкових виставок, читацькі конференції, години пам’яті, зустрічі з ветеранами, присвячені визначним пам’ятним датам. Бібліотеками створюються відповідні електронні інформаційні ресурси для ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років.

Клубні заклади, які залишаються головними осередками культури на місцях, особливо у сільській місцевості, проводять різноманітні культурно-мистецькі заходи для ветеранів. Належні умови створено для роботи клубів ветеранів війни, колективів художньої самодіяльності: хорів ветеранів Великої Вітчизняної війни, вокальних ансамблів тощо.
За інформацією Міністерства освіти та науки, музеї при навчальних закладах, які перебувають у сфері його управління, є складовою системи навчально-виховної роботи, створюються з метою залучення молоді до вивчення і збереження історико-культурної спадщини українського народу, формування освіченої, розвиненої особистості та виховання патріотизму, любові до Батьківщини, поваги до національних цінностей українського народу.

Значну частину від загальної кількості музеїв історичного профілю складають музеї бойової слави. Учні дізнаються про бойовий шлях військових частин, підпільний та партизанський рух. Юні краєзнавці спільно з ветеранськими організаціями створюють “Книги Пам’яті”, родинні літописи. На базі зазначених музеїв проводяться різноманітні заходи: урочисті лінійки, уроки мужності, інформаційні години, вікторини, лекції, краєзнавчі експедиції, тематичні зустрічі з ветеранами. Музеї підтримують тісні зв’язки з радами ветеранів, ведуть шефську роботу: допомагають ветеранам Великої Вітчизняної війни, вдовам захисників Вітчизни, для учнів шкіл постійно організовують екскурсії та виставки. Зібрані матеріали використовуються для написання рефератів, науково-дослідницьких робіт, підготовки виступів на уроках.

Музеї військово-історичного профілю посідають визначне місце серед загалу музейних установ. Зокрема Меморіальний комплекс “Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років”. Докладно вивчають та висвітлюють тему Великої Вітчизняної війни Національний військово-історичний музей України, Національний музей-заповідник “Битва за Київ у 1943 році”, Національний музей-меморіальний комплекс “Букринський плацдарм”, Національний історико-культурний заповідник у м. Корсунь-Шевченківському (до його складу входить Музей історії Корсунь-Шевченківської битви), Національний музей героїчної оборони і визволення Севастополя (у його структурі – діорама “Штурм Сапун-гори 7 травня 1944 року”), Національний меморіальний комплекс “Висота маршала І. С. Конєва” тощо.

Взаємодія центральних органів виконавчої влади з громадськими об’єднаннями ветеранів

Співпраця з всеукраїнськими громадськими об’єднаннями ветеранів

Створення умов для утворення та функціонування громадських об’єднань ветеранів, забезпечення їх участі у формуванні та реалізації державної політики у сфері соціального та правового захисту, є пріоритетом в реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні.

Форми співпраці Служби з громадськими об’єднаннями ветеранів

d3

Громадськими об’єднаннями ветеранів у 2011 році проведено 260 заходів за участі 12 458 осіб, у 2012 році – 372 за участі 28 500 осіб, у 2013 році (перше півріччя) – 107 за участі 31 500 осіб. Зменшення кількості заходів у поточному році пов’язане із затримкою фінансування. Водночас у 2013 році значно збільшилася кількість заходів, проведених за кошти з інших джерел фінансування громадських об’єднань.

На сьогодні налагоджено чітку систему інформаційно-технічного супроводження заходів. Інформація про їх планування, організацію та проведення систематично надходить до центральних органів виконавчої влади та розміщується в друкованих засобах інформації, зокрема, на офіційному веб-сайті Державної служби з питань інвалідів та ветеранів (http://dsvv.gov.ua/). За наявності на веб-сайтах об’єднань ветеранів. Найважливіші заходи висвітлюються центральними ЗМІ, зокрема, провідними українськими телеканалами та радіостанціями. Так, у період між II та III Всеукраїнськими форумами на сайті Державної служби з питань інвалідів та ветеранів розміщено понад 150 інформаційних матеріалів за підсумками заходів всеукраїнських ветеранських громадських організацій. Понад десять публікацій було розміщено в газетах “Урядовий кур’єр”, “Голос України”, “Пенсійний кур’єр”, “Народна армія”,“Газета інвалідів та ветеранів України”, “Третій тост” тощо.

Від початку 2013 року представники Служби взяли участь у 65 заходах, які проводилися громадськими об’єднаннями ветеранів.

d4

У 2011 році посилилась співпраця з міжнародними об’єднаннями, які опікуються соціальним захистом ветеранів. Так, у травні 2011 року спільні з Всеукраїнською спілкою учасників війни та Українською Спілкою ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) за підтримки голів Київських міської та обласної державних адміністрацій у м. Києві проведено засідання Постійної комісії з європейських справ Всесвітньої федерації ветеранів. Воно сприяло покращенню співпраці з міжнародним ветеранським рухом, приверненню уваги світової спільноти до проблем та нагальних питань життєзабезпечення ветеранів.

Для привернення уваги до проблем реалізації прав ветеранської громади та удосконалення підходів до участі ветеранських об’єднань у громадському контролі за дотриманням законодавства України у сфері соціального захисту ветеранів, 19 лютого 2013 р. проведено Круглий стіл на тему: “Соціальний захист – основний напрям роботи із всебічного захисту законних прав та інтересів ветеранської громадськості”.

Починаючи з 2012 року спектр заходів із соціального забезпечення розширюється та конкретизується для кожного регіону з урахуванням специфіки статутної діяльності громадських об’єднань ветеранів. Це пов’язано, зокрема, з підписанням у вересні 2011 року Меморандуму про взаємодію і співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Українською Спілкою ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), а також створенням Консультативної ради з питань поліпшення соціального захисту ветеранів війни. Завдяки її рішенням у кожному регіоні України місцеві органи державної влади та громадські об’єднання ветеранів підписали регіональні меморандуми. Створення місцевих консультативних рад дозволило посилити контроль з боку громадськості за виконанням зобов’язань держави у сфері соціального захисту ветеранів.

Фінансова підтримка всеукраїнських громадських об’єднань

Важливу роль у забезпеченні життєдіяльності ветеранів війни, підтримки їх цікавості до життя відіграють громадські організації ветеранів. У співпраці з громадськими об’єднаннями Уряд вирішує проблеми соціального захисту ветеранів, надання їм соціальних послуг, збільшення розміру пенсій ветеранам війни тощо.

У Державному бюджеті України щороку передбачаються асигнування для надання фінансової підтримки всеукраїнським громадським організаціям ветеранів. Так, з 2008 по 2012 рік для надання фінансової підтримки всеукраїнським громадським організаціям ветеранів затверджено видатки обсягом 52 997,8 тис. гривень. Зокрема, відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2013 рік” на зазначену мету передбачено кошти у сумі 11, 9 млн. гривень. Крім того, з 2008 року збільшилася майже у два рази кількість всеукраїнських громадських об’єднань ветеранів, яким надається фінансова підтримка, а саме: у 2011 році – 20 громадських об’єднань ветеранів, у 2012 році – 22 громадські організації ветеранів. У 2013 році – 23 громадських об’єднань ветеранів.
У грошовому еквіваленті:

Фінансова підтримка всеукраїнських громадських об’єднань у 2011–2012 роках

 Рік      
Кількість об’єднань Затверджено(тис. грн) Профінансовано(тис. грн)
2011 20 11 350,0 9 812,1
2012 22 12 350,0 9 859,7
2013 23 11 933,0 7 159,3                      (станом на 29.08.2013)

У І кварталі 2013 року опрацьовано пропозиції щодо надання у 2014 році фінансової підтримки 27 всеукраїнським громадським організаціям ветеранів.

З метою аналізу ефективності заходів громадських об’єднань ветеранів, що мають статус всеукраїнських та отримують фінансову підтримку з Державного бюджету України, Державна служба з питань інвалідів та ветеранів здійснює їх моніторинг. Насамперед, шляхом виявлення загальних для всіх всеукраїнських громадських об’єднань ветеранів закономірностей і недоліків у плануванні та визначенні невідповідності проведених ними заходів положенням Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2012 № 176, а також за результатами участі співробітників Державна служба з питань інвалідів та ветеранів у заходах ВГОІ і ВГОВ та оцінювання відповідності результативних показників ефективності плановим.

Зведена інформація про стан фінансової підтримки
громадських об’єднань ветеранів війни (місцеві бюджети)

Сума витрат (тис. грн)
2011 рік 2012 рік 2013 рік (заплановано)
13917,97 18009,44 21585,06

Інформація про наявність місцевих програм соціального захисту
ветеранів війни та стан їх фінансування

2012 рік 2013 рік
Кількість місцевих програм соціального захисту ветеранів війни Сума витрат з місцевих бюджетів (тис. грн)

(заплановано)

Кількість місцевих програм соціального захисту ветеранів війни Сума витрат з місцевих бюджетів (тис. грн)

(заплановано)

139 168 819,64 213 172 105,70
 • Інформація про наявність регіональних та місцевих меморандумів (угод) про взаємодію і співробітництво з громадськими об’єднаннями ветеранів війни – у додатку 7.
 • Інформація про стан фінансової підтримки з місцевих бюджетів громадських об’єднань ветеранів – у додатку 8.

Додаток 1

Акти Кабінету Міністрів України з організації та проведення в Україні державних свят, відзначення пам’ятних дат, міжнародних днів на державному рівні

з/п Назва розпорядження Дата ухвалення та номер
1. Про заходи з увічнення пам’яті  про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та її учасників на 2011–2015 роки від 17 березня 2011 р. № 199-р
2. Про затвердження плану заходів з відзначення у 2011 році Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні та 70-ї річниці початку Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років від 27 квітня 2011 р.    № 361-р
3. Про заходи з відзначення у 2011 році Дня партизанської слави та 70-ї річниці партизанського руху в Україні в період Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років від 20 липня 2011 р.     № 695-р
4. Про заходи щодо підготовки та відзначення у 2011 році 67-ї річниці визволення України  від фашистських загарбників від 5 жовтня 2011 р.     № 939-р
5. Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення у 2012 році 25-ї річниці заснування Організації ветеранів України від 21 березня 2012 р.   № 139-р
6. Про заходи з підготовки та відзначення 67-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років від 28 березня 2012 р.   № 154-р
7. Про підготовку та відзначення у 2012 році 125-річчя від дня народження двічі Героя Радянського Союзу Ковпака С.А. від 5 квітня 2012 р.       № 172-р
8. Про затвердження плану заходів з відзначення у 2012 році Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні від 23 травня 2012 р.    № 311-р
9. Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення 49-го Міжнародного конгресу підводників
від   31   травня  2012 р.    № 324-р
10. Про затвердження плану заходів з відзначення у 2012 році Дня партизанської слави від 25 липня 2012 р.     № 504-р
11. Про затвердження плану заходів щодо підготовки та відзначення у 2012 році 68-ї річниці визволення України від фашистських загарбників 12 вересня 2012 року    № 661-р
12. Про внесення зміни до складу Організаційного комітету з підготовки і відзначення 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років від 01 квітня 2013 р.       № 191-р
13. Про затвердження плану заходів на 2013–2015 роки  з підготовки і відзначення 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці  Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років від 22 травня 2013 р.    № 360-р
14. Про затвердження плану заходів з відзначення у 2013 році Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні від 05 червня 2013 р.      № 375-р
15. Про затвердження плану заходів з відзначення у 2013 році Дня партизанської слави від 07 серпня 2013 р.      № 544-р
16. Про утворення Організаційного комітету з підготовки і проведення у    2014 році в Україні Року учасників бойових дій на території інших держав від 07 серпня 2013 р.      № 546-р
17. Про затвердження плану заходів з підготовки і відзначення 25-річчя організаційного об’єднання громадського руху колишніх малолітніх в’язнів нацизму від 21 серпня 2013 р. № 629-р
18. Проект Указу Президента України “Про встановлення відзнаки Президента України – медалі “70 років визволення України від фашистських загарбників” Схвалено на засіданні Уряду та відправлено в Адміністрацію Президента України
19. Проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження плану заходів з підготовки і проведення у 2014 році в Україні року учасників бойових дій на території інших держав” На погодженні в центральних органах виконавчої влади

Додаток 2

Участь співробітників Українського інституту національної пам’яті у профільних наукових заходах
2012 рік

з/п Назва заходу Ранг і організаційна форма Час проведення П.І.Б.              співробі­­ника, форма участі
1.  Уроки Голокосту та культура пам’яті в Україні Всеукраїнський круглий стіл Київ, Верховна Рада України,   24 січня Вєдєнєєв Д. В.(виступ)
2. Історія Голокосту в контексті сучасної історії України. Уроки Голокосту та пам’ять про Голокост в Україні Всеукраїнська науково-практична конференція Київ, Будинок вчених,26 січня Пилявець Р. І. (виступ),Яременко В. М.
3. Воєнна історія Середньої Наддніпрянщини Всеукраїнська наукова військово-історична конференція  Київ,                 15 березня Вєдєнєєв Д. В. (доповідь),Пилявець  Р. І.

(доповідь)

4. Стан, проблеми і перспективи меморіальної роботи з увічнення пам’яті по події Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. Круглий стіл Київ,10 квітня Вєдєнєєв Д. В.(виступ)
5. Сталін і Гітлер: від пакту до війни. Чи був шанс уникнути Другої світової? Круглий стіл Київ, інформагентство Regio News,      21 травня Пилявець Р. І.(виступ)
6. До Міжнародного дня пам’яті жертв голокосту Науково-громадські читання в  Чернігівській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. В.Г.Короленка 27 січня Бутко С. В.(виступ)
7.  22 червня 1941 року: історія та сьогодення Дискусійний клуб “Україна без нацизму” Київ, Дипломатична академія при МЗС України,  22 червня Пилявець Р. І.(виступ, участь в обговоренні питань)
8. Війна. Окупація. Пам’ять. Примусові робітники з України в окупованій Європі Всеукраїнська наукова конференція(організована Українським інститутом національної пам’яті спільно з Інститутом  історії України НАН України) Київ, Український інститут національної пам’яті,27 вересня Вєдєнєєв Д. В. (організація, го-ловування на пленарному засі-данні, доповідь) Пилявець Р. І.(організація, го-ловування на сесії, виступ), Яременко В. М. (організація і виступ),

Штоквиш О. М.,

Наумова І. Б.

9. Війна в історичній та індивідуальній пам’яті.До 68-річниці Визволення України від гітлерівських загарбників Всеукраїнська наукова конференція  м. Кривий Ріг,26 жовтня

 

 

Наумова І. Б. (виступ)
10. Події Другої світової війни на території Волинської області Міжнародна наукова конференція м. Луцьк ,          23 – 26 квітня Антонюк Я. М. (виступ)
11. Минуле і сучасне Волині та Полісся. Ратнівщина в історії України і Волині.До 70-річчя Кортеліської трагедії 1942 року. Всеукраїнська наукова конференція смт. Ратно,         с. Кортеліси,23 вересня Антонюк Я. М. (виступ)

2013 рік

з/п Назва заходу Ранг і організаційна форма  Час проведення П.І.Б.                 спів­ро­бі­т­ни­­ка, фор­ма уча­­с­ті
1. Знищення містечка Корюківка 1–2, 9 березня 1943 року під час нацистської каральної акції.    До 70-х роковин трагедії Мультимедіа-презентація січень 2013 р.  
2. Корюківка у смертельному вогні Круглий стілз ініціативи газети Верховної Ради України клуб “Голос України” м. Корюківка Чернігівської обл.,12 лютого Пилявець Р. І.
3. Трагічні сторінки Чернігівщини в історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.: пам’ять поколінь Міжрегіональна науково-теоретична конференція  м. Чернігів,      27 лютого Вєдєнєєв Д. В., Пилявець Р. І.,
Яременко В. М., Штоквиш О. А., Бутко С. В.
4. “Нацистський окупаційний терор в Європі в 1939–1945 роках: знищення населених пунктів разом із цивільним населенням”, “Нацистський окупаційний терор в Україні в 1941–1944 роках: знищення населених пунктів разом із цивільним населенням” за підсумками досліджень фахівців Українського інституту національної пам’яті Створенння карти лютий  2013 р. Автори:С. Бутко,

Б. Дєдов

5. Корюківка – символ мучеництва українського народу у Другій світовій війні  Меморіальні заходи м. Корюківка,     1 березня Делегація Укра-їнського інсти-туту національ-ної пам’яті  
6. Хатинь: 1943–2013. Події. Люди. Пам’ять Міжнародна науково-практична конференція Мінськ,20–23 березня

 

СолдатенкоВ. Ф.Вєдєнєєв Д. В.
7. Інформаційна безпека: загрози і виклики сучасності Науково-практична конференція К., 5 квітня Вєдєнєєв Д. В.
8. Воєнна історія України: Волинь та Полісся Всеукраїнська наукова воєнно-історична конференція Рівне,25–26 квітня Вєдєнєєв Д. В., Пилявець Р. І., Яременко В. М., Антонюк Я. М.
9. Ukraine: Krieg der ErinnerungenУкраїна: війна пам’ятей Подіумна дискусія Берлін,Центр історії німецького опору, 2013р. Касьянов Г. В.
10. Пам’ять про 20 століття і сучасність. Українські дискусії про минуле Міжнародна конференція Варшава,                      21 червня Касьянов Г. В.
11. Людський вимір Другої світової війни Міжнародний круглий стіл  м. Київ,                        8 травня Пилявець Р. І.
12. Картографія нацистської окупації України: реконструкція подій, документування досвіду, позначення місць пам’яті Всеукраїнськанаукова конференція м. Київ,                          23 травня                  Інститут історії України НАН України

 

Пилявець Р. І.,
Яременко В. М.

Наукові статті та повідомлення співробітників Українського інституту національної пам’яті
2012 рік

з/п Автор(автори) Назва статті,розділу Назва журналу,збірника, книги Рік,число Назва видав-ва абоустанови, під грифом якої видана робота Обсяг (у обл.-вид.арк.)

 

1. Вєдєнєєв Д. В, Лисенко Є. Проблема оцінки діяльності ОУН та УПА: поле кон-фронтації або сфера порозуміння? Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей. – К.: Ін-т історії України НАНУ 2011. – Вип. 14. – С.109–126. Ін-т історії України НАН України 1
2. Вєдєнєєв Д. В. Релігійна ситуація в Україні в період Великої Вітчизняної війни та діяльність радянських органів державної безпеки по лінії Православної Церкви Православ’я – цивілізаційний стрижень слов’янського світу. Збірник наукових праць К., Фенікс, 2011. – С.162–173. 0,7
3. Вєдєнєєв Д. В. Релігійні конфесії України як об’єкт оперативної розробки німецьких і радянських спецслужб (1943–1945 рр.) Український історичний журнал 2012. –  № 4. – С.104–126. Інститут історії України НАН України 1,5 (у співт.)
4. Вєдєнєєв Д. В. Пам’ять про захисників Вітчизни – джерело віри в майбутнє держави. Роздуми напередодні 71-ї річниці початку Великої Вітчизняної війни Віче К., 2012. – № 11. – С.16 – 18. Верховна Рада України 0,5
5. Вєдєнєєв Д. В. Пам’ять про Велику Вітчизня-ну війну і проблеми забез-печення інфор-маційної безпеки Української держави Наукові записки Національного університету “Острозька академія: Історичні науки” Острог: НУОА, 2012. – Вип. 19. – С. 207–221. Націонал. Університет “Острозька академія” 0,5
6. Вєдєнєєв Д. В. Ранение, лечение и смерть командующего   1-м Украинским фронтом генерала Н. В. Ватутина в свете малоизвестных документальных материалов Науковий вісник Національного медичного університету імені О. О. Богомольця К., –2012. –№ 2. – С. 89–94. 0,5 (у співавт.)
7. Вєдєнєєв Д. В. Остарбайтери з України у Третьому рейху  Комуніст України К.,–2012.–   № 5. – С. 70–77. 0,7
8. Вєдєнєєв Д. В. СМЕРШ в Украине Волонтер 2012. – № 1. – С.40–45. 0,7
9. Вєдєнєєв Д. В. Защитить память о защитниках Секретные материалы 2012. – № 10. – С. 8–9. 0,5
10. Вєдєнєєв Д. В. Лжепророки под колпаком контрразведки. Органы госбезопасности и религиозная жизнь Украины. 1941–1945 Секретные материалы 2012. – № 11. – С. 2–3; № 12. – С. 2–3. 1
11. Вєдєнєєв Д. В. Зафронтова діяльність радянських спецслужбз позицій партизанських формувань Актуальні проблеми партизансько-підпільного руху в Україні в роки Великої Вітчизняної війни Чернігів, 2012. – С. 31–38. “Десна Поліграф ” 0,5
12. Пилявець Р. І. Ленд-ліз для СРСР (1941–1945 рр.): значення союз-ницької допомоги Радянському Союзу для здобуття спільної перемоги над Німеччиною і державами Осі Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації. Матеріали міжнародної наукової   конф-ції К., 2011. – С. 728–737. 0,8
13. Пилявець Р. І. Нереалізований задум маршала Тимошенка: вихід радянських військ до Дніпра у січні 1942 року (до 70-ї річниці Барвінково-Харківської операції) Воєнна історія Середньої Наддніпрянщи-ни. Зб. наук. статей К., 2012. – С. 558–566. 1
14. Пилявець Р. І. Взаємодія партизанських сил з діючою армією під час визволення України (1943–1944 рр.): сутність, зміст, форми, вплив на хід воєнних дій Актуальні проблеми партизансько-підпільного руху в Україні в роки Великої Вітчизняної війни Чернігів, 2012. – С. 39–61. “Десна Поліграф” 1,8
15. Пилявець Р. І. Історичні трагедії як соціальний феномен: сутність і класифікація Національна та історична пам’ять: Зб. наук. праць. _ Вип. 2. К., 2012. – С. 262-275.  “Десна Поліграф” 0,8
16. Яременко В. М. Матеріали фонду „ Української республіканської комісіїз розслідування збитків і злочинів, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками» про знищення цивільного населення: джерельний потенціал ”

 

Актуальні проблеми партизансько-підпільного руху в Україні в роки Великої Вітчизняної війни Чернігів, 2012. – С. 77–83. “Десна Поліграф” 0,7
17. Яременко В. М. Періодика рейхскомісаріату „Україна” як засіб впливу на свідомість населення окупованих територій Національна та історична пам’ять. Збірник наукових праць. Випуск 2. К., 2012. С. 276‑295 ДП НВЦ “Пріорітети” 1,3
18. Яременко В.М. Джерельна база та історіографія проблеми спалених українських сіл (1941‑1944 рр.) Національна та історична пам’ять. Збірник наукових праць. Випуск 3. К., 2012. С. 268‑300. ДП НВЦ “Пріорітети” 2
19. Бутко С.В. Вшанування пам’яті жертв Корюківської трагедії 1943 р.в контексті міжнародної історико-меморіальної практики Актуальні проблеми партизансько-підпільного руху в Україні в роки Великої Вітчизняної війни Чернігів, 2012. – С. 99–103. “Десна Поліграф ” 0,4
20. Наумова І.Б. Концепт «історична пам’ять в регіональному вимірі» Гуманітарний вісник НУК. Збірник наукових праць. Миколаїв, 2012.- Випуск 5.,С. 225-232  Ілліон 0,5

2013 рік

з/п Автор(автори) Назва статті,розділу Назва журналу,збірника, книги Рік,число Назва  видав-ва абоустанови під грифом якої видана робота Обсяг (у обл.-вид.арк.)

 

1. Вєдєнєєв Д. В. Насильницьке вивезення мирного населення з території СРСР і Української РСР до нацистської Німеччини та його відображення у науковій літературі і меморіальних заходах Війна. Окупація. Пам’ять: Примусові робітники з України в окупованій Європі: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції,м. Київ,

27 вересня 2012 р.

К., НВЦ “Пріоритети”, 2012. – С. 3–14. Український нститут національної пам’яті 1
2. Вєдєнєєв Д. В. Наукове забезпечення формування політики збереження пам’яті про перемогу у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр. Науково-методичний збірник Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені    К. Ушинського “Філософія освіти і педагогіка” Спеціалізований випуск, № 27.– С. 3–15. 1
3. Пилявець Р. І. Трагедія під Харковом: травень 1942 р. (до 70-річчя Харківської битви 1942 р.) Воєнно-історичний вісник  2012. – № 2. – С. 63–70. НУОУкраїни 0,8
4. Пилявець Р. І. Радянсько-німецькі договори 1939 року Енциклопедія історії України Т. 9. – К., 2012. – С. 120–121 НАНУкраїни Вид-во

Наукова думка

0,3
5. Пилявець Р. І. Корюківка у смертельному вогні: Правда про трагедію провінційного містечка у партизанських краях Газета “Голос України 2013. – 22 лютого. – С. 1, 6–7; 26 лютого. – С. 14–15. Газета Верховної Ради України  0,2
6. Пилявець Р. І. Танкова битва 1941 р. під Дубнов мемуарах радянських воєначальників і в історіографії Воєнна історія України. Волинь та Полісся: Зб. наук. праць К., 2013. – С. 396–400. НВІМУкраїни 0,7
7. Пилявець Р. І. Корюківська трагедія 1943 р. у контексті трагедії знищених населених пунктів України та країн Європи часів Другої світової війни Філософія освіти і педагогіка Наук.-метод. зб. 2013. – № 27 (Спец. випуск) – С.30–41. Чернігів. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ім. К.Д. Ушинського 0,9
8. Пилявець Р. І. Корюківська трагедія 1943 року: національно-наднаціональний вимір Національна та історична пам’ять. Зб. наук. праць. – Вип. 6. – К.: Стилос, 2013. – С.217–229. УІНП;НВЦ “Пріоритети” 1,1
9. Пилявець Р. І. Міжнародна конференція вшанувала пам’ять безневинних жертв нацистського терору Національна та історична пам’ять. Зб. наук. праць Вип. 6. – К.: Стилос, 2013. – С.283–284. УІНП;НВЦ           “Пріоритети” 0,1
10. Яременко В. М. Українська повстанська армія Регіональні проблеми української історії. Зб. наук. праць. Вип. 5 –Умань, 2012. – С. 18–26. Видавничо-поліграфічний центр „Візаві” 0,6
11. Яременко В. М. Київська частина архівних матеріалів щодо проблеми спалених українських сіл (1941-1944 рр.) Гілея. Науковий вісник Зб. наук. праць. Вип. 71 (4) – Київ, 2013. – С.279–286. Національний педагогічний університет ім. М.П. Драго-манова, Українська Академія Наук 0,8
12. Яременко В. М. Історіографія проблеми спалених українських сіл (1941-1944 рр.) Матеріали міжрегіональної науково-теоретичної конференції „Трагічні сторінки Чернігівщини в історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років: пам’ять поколінь” Рівне, 2013. – С. 428–431. Науково-методичний збірник Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 0,6
13. Антонюк Я. М. Трагедія Кортеліс: новий погляд Філософія освіти і педагогіка. Наук.-метод. зб. 2013. – № 27 (Спец. випуск) – С.22–29. Чернігів. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ім. К.  Ушинського 0,5
14. Штоквиш О. А. Роль органів державної безпеки УРСР в організації партизанського руху на початковому етапі війни Філософія освіти і педагогіка. Наук.-метод. зб. 2013. – № 27 (Спец. випуск) – С. 15–22. Чернігів. обл. ін-т післядипл. пед. освіти  ім. К.  Ушинського 0,5
15. Бутко С. В. Про розвиток державної політики вшанування пам’яті жертв Другої світової війни серед цивільного населення України на прикладі Корюківської трагедії 1943 року Матеріали міжрегіональної науково-теоретичної конференції  “Трагічні сторінки Чернігівщини в історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років: пам’ять поколінь” (до 70-річчя Корюківської трагедії). 27 березня 2013 р. Частина ІІ. 2013. – С. 3–17 Науково-методичний збірник Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Ушинсько-го “Філософія освіти і педагогіка”. Спеціалізований випуск, №28. 0,8
16. Бутко С. В., Каганова І. Я., Сіренко Т. В., Студьонова  Л.В. Національний символ скорботи знищених населених пунктів України нацистськими карателями в бібліографії (до 70-х роковин Корюківської трагедії) Національна та історична пам’ять: Зб. наук. праць Вип. 6 . – К.: ДП “НВЦ “Пріоритети”, 2013. – С. 251–268. К.: ДП “НВЦ “Пріоритети” Частина тексту Бутка С.В. 0,4 арк.
17. Наумова І.Б. Проблеми історичної пам’яті в сучасних українських дослідженнях Наукові праці Запорізького національного  ун-ту Запоріжжя: 2012. – № ХХХІІІ– С.315–320 ЗНУ 0,8
18. Наумова І. Б. Друга світова війна в історичній та національній пам’яті: новітня історіографія Гілея: науковий вісник: Зб. наук. праць К., 2013. – Вип. 68 – С.796–800. НПУ ім. М. Драгоманова             0,9

Додаток 4

Наукові праці співробітників УІНП, видані друком, підготовлені аналітичні розробки:

Актуальні проблеми партизансько-підпільного руху в Україні в роки Великої Вітчизняної війни: Матеріали Міжнародної наукової конференції, м. Корюківка, 14 грудня 2011 р. – Чернігів, 2012. – 144 с.

Війна. Окупація. Пам’ять: Примусові робітники з України в окупованій Європі. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 27 вересня 2012 р. / Український інститут національної пам’яті, Інститут історії України НАН України. – К.: ДП “НВЦ “Пріоритети”, 2012. – 248 с.

Мартиролог встановлених жертв Корюківської трагедії 1943 року. Довідник / Чернігівська обласна державна адміністрація, Корюківська районна державна адміністрація, Український інститут національної пам’яті, Корюківський історичний музей; Упоряд.: С. В. Бутко, О. О. Толкачова; Відп. ред.: Р. І. Пилявець. – 2-ге вид. переробл., випр. і допов. Чернігів : Десна Поліграф, 2013. – 280 с.

Спалені села і селища Чернігівщини в 1941–1943 роках: злочини проти цивільного населення. Збірник документів і матеріалів” / Упоряд.: С. В. Бутко, О. В. Лисенко; Відп. ред.: Р. І. Пилявець. – Чернігів : Видавництво Десна Поліграф, 2013. – 224 с.

Корюківська трагедія: наймасовіший злочин гітлерівців. Березень 1943 р.: бібліогр. покажч. / Скл. Т. В. Сіренко, Л. В. Студьонова; авт. вступ. ст. С. В.Бутко; ред. І. Я. Каганова, відп. за вип. І.М. Аліференко. – Чернігів, 2013. – 44 с.

Аналітична довідка “Насильницьке вивезення мирного населення із території СРСР та Української РСР до нацистської Німеччини в роки Великої Вітчизняної війни, його відображення у науковій літературі та меморіальних заходах” (реєстр. № АД-8 від 25 вересня 2012 р.).

Аналітична довідка “Маніпулювання історичною свідомістю як елемент інформаційно-психологічної війни і проблеми інформаційної безпеки держави” (реєстр. № АД-9 від 16 листопада 2012 р.).

Аналітична довідка щодо дискусійних питань у дослідженні та оцінці діяльності підпільної молодіжної організації “Молода гвардія” (реєстр. № АД-5 від 9 квітня 2012 р.;
Аналітична довідка “Друга світова війна у суспільній свідомості українського народу: соціологічний вимір” (28.05.2013 р.).

Аналітична довідка “Становище на окупованій території та наслідки гітлерівської окупації України” // Сайт Українського інституту національної пам’яті [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.memory.gov.ua/ua/publication/content/1658.htm (27.05.2013).

Аналітична довідка “Про нацистську політику геноциду проти євреїв на території України і на теренах Чернігівської області в 1941–1944 рр. До міжнародного Дня пам’яті жертв Голокосту” (вх. реєстр. № 02-01/31 від 18 січня 2013 р. Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Чернігівської ОДА).

Додаток 5

Перелік поїздок ветеранів війни, організованих Державною службою з питань інвалідів та ветеранів

Для участі в урочистих заходах, присвячених подіям Великої Вітчизняної війни 1945–1945 років:

– м. Санкт-Петербург, Російська Федерація (06–10.05.2011);
– м. Кишинів, Республіка Молдова (04–07.05.2011);
– смт Котельва, Полтавська область (15–17.09.2011), (25–27.05.2012);
– урочище Шумейкове, Лохвицький район, Полтавська область (20.09.2011);
– м. Путивль, Сумська область (21–23.09.2011), (23–25.05.2012);
– м. Санкт-Петербург, Російська Федерація (25–28.01.2012) (06–10.05.2012);
– м. Брест, Республіка Білорусь (20–24.06.2012);
– м. Волгоград, Російська Федерація (23–28.07.2012);
– м. Підгориця, Чорногорія (22–26.11.2012);
– м. Луганськ, м. Мілове, м. Краснодон, Луганської області (10–15.12.2012);
– м. Харків (20–21.08.2013);
– м. Полтава (20–24.09.2013).

З метою відвідування місць поховань воїнів, які загинули під час Великої Вітчизняної війни 1945–1945 років, участі у представницьких заходах:

– м. Осло (Норвегія) (14–18.11.2011);
– урочище Ваканці, Черкаська область (15.11.2011);
– м. Москва, Російська Федерація (21–25.11.2011);
– м. Херсон, м. Миколаїв, м. Одеса (21–26.11.2011);
– м. Севастополь (02–05.07.2012);
– м. Донецьк (08–12.10.2012);
– м. Кишинів, Республіка Молдова (30.10–04.11.2012);
– с. Балико-Щучинка Кагарлицького району, м. Переяслав-Хмельницький, с. Чабани, с. Юріївка, Києво-Святошинський район (24–26.12.2012);
– м. Бєлгород, м. Курськ, Російська Федерація (04–10.07.2013);
– м. Берлін, Німеччина (14–20.09.2013).

Додаток 6

План заходів Державної архівної служби та державних архівних установ України на 2013-2015 роки щодо участі у підготовці та відзначенні
70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників
та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років

Назва заходу Відповідальні Дата проведення
1. Документальні виставки
1.1. Республіканські та регіональні виставки на честь визволення столиці України — міста Києва від фашистських загарбників, до 70-річчя визволення України, 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941—1945років
1.1.1 На честь визволення столиці України – міста Києва від фашистських загарбників Укрдержархів, центральні державні архіви, держархіви Закарпатської, Київської, Миколаївської, Чернівецької областей, м. Києва 6 листопада 2013 р.
1.1.2 До 70-річчя визволення України Укрдержархів, центральні державні архіви, держархіви областей, мм. Києва та Севастополя до 28 жовтня 2014 р.
1.1.3 До 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941­1945 років Укрдержархів, центральні державні архіви, держархіви областей, мм. Києва та Севастополя до 9 травня 2015 р.
1.2. Регіональні виставки, присвячені 70-річчю визволення областей України та окремих населених пунктів від фашистських загарбників
1.2.1 “70 років від часу звільнення м. Луганська (м. Ворошиловграда) від фашистських загарбників” Державний архів Луганської області лютий 2013 р.
1.2.2 На честь 70-ї річниці визволення Донбасу Державний архів Донецької області серпень 2013 р.
1.2.3 До Дня визволення міста Харків Державний архів Харківської області  серпень 2013 р.
1.2.4 До 70-ї річниці визволення Полтавщини від фашистських загарбників Державний архів Полтавської області  вересень 2013 р.
1.2.5 До 70-ї річниці визволення м. Суми від фашистських загарбників Державний архів Сумської області  вересень 2013 р.
1.2.6 До 70-річчя початку визволення території Запорізької області від німецько-фашистських загарбників (14.09.1943 – 08.02.1944) Державний архів Запорізької області  третій квартал 2013 р.
1.2.7 До 70-ї річниці визволення м. Дніпропетровська від фашистських загарбників Державний архів Дніпропетровської області  жовтень 2013 р.
1.2.8 До 70-ї річниці визволення Чернігівської області від фашистських загарбників Державний архівЧернігівської

області

 жовтень 2013 р.
1.2.9 “10 квітня 1944 року – звільнення Одеси від румунсько-німецьких окупантів” Державний архів Одеської області  2013 р.
1.2.10 До 70-ї річниці визволення Житомирської області від фашистських загарбників Державний архів Житомирської області  січень 2014 р.
1.2.11 До 70-ї річниці визволення Кіровоградської області від фашистських загарбників Державний архів Кіровоградської області  січень 2014 р.
1.2.12 З нагоди 70-ї річниці визволення Рівненщини від фашистських загарбників Державний архів Рівненської області  до 2 лютого 2014 р.
1.2.13 До 70-річчя звільнення Вінницької області від фашистських загарбників Державний архів Вінницької області  березень 2014 р.
1.2.14 До 70-ї річниці визволення Херсонської області від фашистських загарбників Державний архів Херсонської області  березень 2014 р.
1.2.15 До 70-ї річниці визволення Хмельницької області від фашистських загарбників Державний архів Хмельницької області  березень 2014 р.
1.2.16 До 70-ї річниці визволення Черкаської області від фашистських загарбників Державний архів Черкаської області  березень 2014 р.
1.2.17 До 70-ї річниці визволення території Запорізької області від фашистських загарбників (08.02.1944) Державний архів Запорізької області  перший квартал      2014 р.
1.2.18 На честь 70-ї річниці визволення Миколаївщини Державний архів Миколаївської області  березень-квітень    2014 р.
1.2.19 До 70-ї річниці визволення від фашистських загарбниківм. Тернополя Державний архів Тернопільської області 14 квітня 2014 р.
1.2.20 “Визволена Волинь” Державний архів Волинської області   травень 2014 р.
1.2.21 До 70-ї річниці визволення Івано-Франківської області від фашистських загарбників Державний архів Івано-Франківської області   липень 2014 р.
1.2.22 До 70-ї річниці визволення Львівської області від фашистських загарбників Державний архів Львівської області  липень 2014 р.
1.2.23 До 70-ї річниці визволення Закарпатської області від фашистських загарбників Державний архів Закарпатської області  жовтень 2014 р.
1.2.24 До 70-ї річниці визволення Київської області від фашистських загарбників Державний архів Київської області  жовтень 2014 р.
1.2.25 “70-та річниця визволення Одеси від фашистських загарбників” Державний архів Одеської області  2014 р.
1.3. Регіональні виставки до Дня Перемоги, Дня партизанської слави, Дня скорботи і вшанування пам ‘яті жертв війни та з історії окремих подій Великої Вітчизняної війни 1941—1945 років
1.3.1 До Дня Перемоги Центральні державні архіви, держархіви областей, мм. Києва та Севастополя травень 2013-2015 рр.
1.3.2 До Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни Центральні державні архіви, держархіви областей, мм. Києва та Севастополя червень 2013-2015 рр.
1.3.3 До Дня партизанської слави Центральні державні архіви, держархіви областей, мм. Києва та Севастополя вересень 2013-2015 рр.
1.3.4 До 69-ї річниці визволення м. Чернівці від фашистських загарбників Державний архів Чернівецької області  з 26 березня 2013 р.
1.3.5 Про молодіжну підпільну організацію ДОП с. Олексіївка Кам’янсько- Дніпровського району Запорізької області Державний архів Запорізької області  перший квартал    2013 р.
1.3.6 Про об’єднану підпільну організацію “Ревком” м. Запоріжжя Державний архів Запорізької області  перший квартал               2013 р.
1.3.7 До Міжнародного дня визволення в’язнів концтаборів Державний архів Рівненської області  квітень 2013-2015 рр.
1.3.8 До 70-річчя десанту на Керченському півострові у 1943 році Державний архів в АР Крим  1 листопада 2013 р.
1.3.9 “Сторінки історії підпільно- партизанського руху на Одещині у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років” Державний архів Одеської області  2013 р.
1.3.10 “Велика Вітчизняна війна 1941-1945 років мовою архівних документів” Державний архів Луганської області  травень 2014 р.
2. Документальні та довідкові видання державних архівних установ
2.1 Сприяння у підготовці до видання тематичної серії документальних видань, спогадів учасників визволення України, її столиці – м. Києва, АР Крим, областей, міст, а також інших населених пунктів від фашистських загарбників НАН України, центральні державні архіви, держархіви областей, мм. Києва та Севастополя 2013-2015 рр.
2.2 Тематичний міжфондовий покажчик “Київ у роки Великої Вітчизняної війни. 1941-1945: документи ЦДАГО України” ЦДАГО України 2013 р.
2.3 Науково-довідкове видання “Україна партизанська. 1941-­1944” (2-е вид., виправлене і доповнене) ЦДАГО України 2013 р.
2.4 Книга про м. Дніпропетровськ періоду окупації Державний архів Дніпропетровської області, Міжна­родна громадська організація “Міжнародний фонд “Взаєморозуміння і толерантність” 2013 р.
2.5 Фотоальбом “Життя населення Хмельниччини в роки нацистської окупації” Державний архів Хмельницької області  2013 р.
2.6 Збірник документів та матеріалів “Соціально-культурне життя на Хмельниччині в період нацистської окупації” Державний архів Хмельницької області  2013 р.
2.7 Збірник документів і матеріалів “Нацистський окупаційний режим на території України у 1941­1944 рр.: за документами радянського підпілля” ЦДАГО України  2014 р.
2.8 Хронологічний довідник про період тимчасової окупації нацистськими військами населених пуктів Тернопільської області Державний архів Тернопільської області  2014 р.
2.9 Збірник архівних документів “Листи з неволі” Державний архів Харківської області  2014 р.
2.10 Спеціальний випуск “Бібліотечка архіву” (№ 17) (документи з тематики Великої Вітчизняної війни у фондах Державного архіву Херсонської області) Державний архів Херсонської області  2014 р.
2.11 Збірник документів “Роми у Трансністрії (1941-1944). Архівні документи. Випуск 1” та “Роми у Трансністрії (1941-1944). Архівні документи. Випуск 2” Державний архів Одеської області, Інститут ромознавства  2013-2014 рр.
2.12 Буклет “Полтавщина у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.” Державний архів Полтавської області  2013-2014 рр.
2.13 Збірник документів “Голокост в Криму. 1941-1944 роки” Група “Реабілітовані історією”, Державний архів в АР Крим, Головне управління СБ України в АР Крим  2013-2015 рр.
3. Виступи та публікації архівних документів у регіональних ЗМІ, проведення днів інформування населення, зустрічей з ветеранами Великої Вітчизняної війни                 1941—1945 років, інших заходів
3.1 Зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років Центральні державні архіви, держархіви областей, мм. Києва та Севастополя 2013-2015 рр.
3.2 Висвітлення у засобах масової інформації заходів з відзначення 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років Укрдержархів, центральні державні архіви, держархіви областей, мм. Києва та Севастополя 2013-2015 рр.
3.3 Тематичний Єдиний день інформування населення у Старовижівському районі Волинської області Державний архів Волинської області травень 2013-2015 рр.
3.4 Про життя жителів м. Рівне під час окупації міста Державний архів Рівненської області до 2 лютого 2013 р.
3.5 Добровільна організація патріотів з с. Олексіївки Державний архів Запорізької області перший квартал    2013 р.
3.6 Про об’єднану підпільну організацію “Ревком” м. Запоріжжя Державний архів Запорізької області перший квартал    2013 р.
3.7 До Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років Державний архів Донецької області до 7 травня 2013 р.
3.8 Радіопередача до циклу “Архіви свідчать”, присвячена подіям Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років за архівними документами Державний архів Луганської області травень 2013 р.
3.9 Радіопередача до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні Державний архів Рівненської області до 22 червня 2013 р.
3.10 Радіопередача до Дня визволення Донбасу Державний архів Донецької області до 7 вересня 2013 р.
3.11 До 70-річчя з початку визволення території Запорізької області від фашистських загарбників (14.09.1943 – 08.02.1944) Державний архів Запорізької області третій квартал 2013 р.
3.12 Радіопередача “До 105-ї річниці від дня народження В. О. Лягіна -Героя Радянського Союзу, керівника підпільної організації “Миколаївський центр” Державний архів Миколаївськоїобласті грудень 2013 р.
3.13 Телепередача до 70-ї річниці визволення Донбасу Державний архів Донецької області  друге півріччя 2013 р.
3.14 До 70-ї річниці визволення території Запорізької області від фашистських загарбників (08.02.1944) Державний архів Запорізької області  І квартал 2014 р.
3.15 До Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років Державний архів Донецької області  до 7 травня 2014 р.
3.16 До Дня Перемоги Державний архів Запорізької області  другий квартал 2014 р.
3.17 На честь 70-річчя визволення України Державний архів Луганської області  жовтень 2014 р.
3.18 Радіопередача, присвячена 70-й річниці визволення України Державний архів Чернігівської області  жовтень 2014 р.
3.19 Цикл радіопередач, присвячених 70-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років” Державний архів Чернігівської області  квітень 2015 р.
3.20 Телепередача, присвячена 70-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років” Державний архів Чернігівської області  квітень 2015 р.
3.21 Радіопередача до 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років Державний архів Донецької області  до 7 травня 2015 р.
3.22 Радіопередача “На честь відзначення 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941­1945 років” Державний архів Луганської області  травень 2015 р.
3.23 До Дня Перемоги Державний архів Запорізької області  другий квартал 2015 р.
3.24 Міжнародний проект “Повернення імен співвітчизників, похованих в безіменних військових могилах (тих, хто пропали безвісти) в 1941-1945 роках” Центральні державні архіви, держархіви областей, мм. Києва та Севастополя  2013-2015 рр.
3.25 Підготовка документальних фільмів, присвячених подвигу українського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років ЦДКФФА  2013-2015 рр.
3.26 Тематичні уроки, лекції, екскурсії з використанням архівних документів для учнівської та студентської молоді Державні архіви Волинської, Полтавської, Хмельницької областей,                     м. Севастополя  2013-2015 рр.
3.27 Участь в урочистих заходах (мітингах, панахидах за загиблими та покладанні квітів до пам’ятників і пам’ятних знаків, ін.) з нагоди річниць Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941­1945 років, Дня скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні, визволення України від фашистських загарбників, Дня партизанської слави Центральні державні архіви, держархіви областей, мм. Києва та Севастополя  2013-2015 рр.
3.28 Сприяння у проведенні науково- дослідної діяльності з увічнення пам’яті про події та учасників Великої Вітчизняної війни 1941­1945 років та діяльності пошуково-видавничого агентства “Книга пам’яті України” Державний архів Житомирської області, пошуково- видавниче агентство “Книга пам’яті України “  2013-2015 рр.
4. Участь у наукових конференціях, присвячених історичним подіям, пов’язаним з визволенням України, її столиці — міста Києва, Автономної Республіки Крим, областей, міст та інших населених пунктів від фашистських загарбників
4.1 Читацька конференція “Харківщина у період окупації 1941-1943 років” Державний архів Харківської області червень 2013 р.
4.2 Науково-практична конференція “Битва за Дніпро” Укрдержархів, центральні державні архіви, держархіви областей, мм. Києва та Севастополя жовтень 2013 р.
4.3 Круглий стіл до 70-річчя Перемоги Державний архів Херсонської області 2014 р.
4.4 Міжнародна наукова конференція, присвячена внеску українців у Перемогу над фашизмом Укрдержархів, центральні державні архіви, держархіви областей, мм. Києва та Севастополя травень 2015 р.
4.5 Читацька конференція “Підпільний та партизанський рух на Харківщині” Державний архів Харківської області   вересень 2015 р.
4.6 Архівні читання до 70-річчя Перемоги Державний архів Херсонської області  2015 р.
4.7 Краєзнавчі читання в Донецькій обласній універсальній бібліотеці ім. Крупської, присвячені Перемозі у Великій Вітчизняній війні Державний архів Донецької області  2013-2015 рр.
5. Участь у створенні тематичних електронних баз даних
5.1 Укладання електронної бази даних до архівних фондів періоду Великої Вітчизняної війни “Державний архів Одеської області: Відомості про громадян СРСР (Одеська область) і Румунії, інтернованих в гетто губернатоства Трансністрії 1941­1944 рр.” Державний архів Одеської області  2013 р.
  5.2 Укладання електронної бази даних на осіб, які загинули та пропали без вісти під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років Державний архів Рівненської області 2013 р.
  5.3 Створення бази даних “Примусова праця в роки Другої світової війни”, розміщення на веб-сайті архіву ЦДАВО України 2013-2015 рр.
  5.4 Іменна електронна база даних архівних документів за 67 томами роздруківок ЦАМО РФ на загиблих воїнів, які були призвані військовими комісаріатами Житомирської області з 1941 по 1945 роки Державний архів Житомирської області 2013-2015 рр.
  5.5 Створення банку даних на загиблих та тих, що пропали безвісти, громадян – уродженців м. Вінниці Державний архів Вінницької області 2013-2015 рр.
6. Пошукова робота
  6.1 Проект “Пошуково-дослідницький клуб “Пам’ять” по збереженню історичної пам’яті про жертв Державний архів Дніпропетровської області, Міжна- 2013 р.
окупаційного режиму періоду Другої світової війни в м. Дніпропетровську за угодою з міжнародною громадською організацією “Міжнародний фонд “Взаєморозуміння і толерантність” родна громадська організація “Міжнародний фонд “Взаєморозуміння і толерантність”
   6.2 Сприяння історико-пошуковій організації “Пошук-Дніпро, що здійснює пошук та поховання останків жертв війни Історико-пошукова організація “Пошук- Дніпро” Дніпропет­ровської обласної громадської організації “Гвардія- Дніпро”, Державний архів Дніпропет­ровської області  2013-2015 рр.
   6.3 Пошукова експедиція щодо вивчення документів періоду війни, записи спогадів її учасників Управління освіти і науки Херсонської ОДА, Державний архів Херсонської області  2013-2015 рр.
   6.4 Гуманітарний проект “Збереження історичної пам’яті про жертв нацистських переслідувань. Черкаська область” Державний архів Черкаської області, Міжнародна громадська організація “Міжнародний фонд “Взаєморозуміння і толерантність”  2013-2015 рр.

Додаток 7

Інформація про наявність регіональних та місцевих меморандумів (угод) про взаємодію і співробітництво з громадськими об’єднаннями ветеранів війни
(станом на 10.07.2013 р.)

Регіон Кількість  регіональних меморандумів (угод) Кількість  місцевих меморандумів (угод)
1. Автономна Республіка Крим 1
2. Вінницька область 1 8
3. Волинська область 1
4. Дніпропетровська область 1
5. Донецька область 2
6. Житомирська область 1 30
7. Закарпатська область 2
8. Запорізька область 1 21
9. Івано-Франківська область 1 9
10. Київська область 1 19
11. Кіровоградська область 2 3
12. Луганська область 1 38
13. Львівська область 1 2
14. Миколаївська область 1 10
15. Одеська область 1
16. Полтавська область 1
17. Рівненська область 1 20
18. Сумська область 1 8
19. Тернопільська область 1
20. Харківська область 1
21. Херсонська область 1 18
22. Хмельницька область 1 26
23. Черкаська область 1 24
24. Чернівецька область 1
25. Чернігівська область 2 14
26. м. Київ 1
27. м. Севастополь За ініціативою Севастопольської міської організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) 03.07.2012 регіональний меморандум був розірваний
Усього: 29 234

Додаток 8

Інформація про стан фінансової підтримки з місцевих бюджетів громадських об’єднань, які об’єднують ветеранів війни (станом на 10.07.2013 р.)

  

 

 

    Сума витрат з місцевих бюджетів (тис. грн)
Регіон Кількість місцевих громадських організацій 2011 рік 2012 рік 2013  рік
Профінансовано у 2011 році Заплановано на 2012 рік Профінансовано у 2012 році Заплановано на 2013  рік Профінансовано за  І півріччя 2013 року
1.                    Автономна Республіка Крим 1 348,50 401,50 344,40 422,10 210,60
2.                    Вінницька область 67 1315,8 1742,00 1668,50 1674,80 909,20
3.                    Волинська область 9 138,30 113,00 113,00 101,00 43,00
4.                    Дніпропетровська область 1 68,80 81,80 81,80 81,80 41,20
5.                    Донецька область 2 539,20 578,60 567,00 578,60 242,90
6.                    Житомирська область 44 869,20 1073,60 1048,35 1003,17 358,17
7.                    Закарпатська область 4 339, 20 721, 10 339, 20 734, 65 185, 40
8.                    Запорізька область 32 599,07 769,98 678,93 1175,99 212,66
9.                    Івано-Франківська область 39 164,90 198,50 204,40 224,25 128,65
10.                Київська область 4 727,41 1437,00 1089,07 1356,43 291,43
11.                Кіровоградська область 10 1377,50 1591,90 1576,70 1527,20 834,9
12.                Луганська область 66 2720,72 3592,7 3456,87 3694,85 1763,652
13.                Львівська область 2 11,20 16,00 16,00 87,50 12,00
14.                Миколаївська область 2 280,80 336,30 336,20 356,81 190,47
15.                Одеська область 10 99,80 547,30 527,30 945,60 538,6
16.                Полтавська область 6 200,70 250,70 218,00 230,20 60,90
17.                Рівненська область 7 183,00 321,00 300,00 300,00 48,70
18.                Сумська область 53 552,30 721,30 546,00 838,60 265,00
19.                Тернопільська область 14 87,60 98,60 82,10 50,90 16,70
20.                Харківська область 12 260,00 350,00 350,00 335,00 189,29
21.                Херсонська область 25 327,87 416,03 388,63 371,70 126,60
22.                Хмельницька область 29 330,27 353,06 354,21 420,97 189,80
23.                Черкаська область 33 525,00 797,95 798,95 848,96 320,61
24.                Чернівецька область 2 350,50 457,90 439,0 419,0 149,4
25.                Чернігівська область       50 0,00 1243,80 1056,00 1208,40 511,40
26.                місто  Київ  33 1519,50 2276,40 1294,53 3315,20 709,90
27.                місто Севастополь 15 320,03 413,30 473,50 93,87 0,00
Усього по Україні сума витрат з місцевих бюджетів (тис. грн.)   13917,97 20180,22 18009,44 21585,06 7347,35