ЗВІРКА показників форм фінансової та бюджетної звітності

Дата: 21.12.2014 Переглядів: 1079

(Додаток 35 до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів в редакції Наказу Міністерства фінансів від 17.12.2012 № 1339)
Додаток 35
до Порядку складання фінансової
та бюджетної звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів

ЗВІРКА
показників форм фінансової та бюджетної звітності

Додаток 35

до Порядку складання фінансової

та бюджетної звітності розпорядниками

та одержувачами бюджетних коштів

 

ЗВІРКА

 показників форм фінансової та бюджетної звітності

 

     №

     з/п

Показники, що зіставляються

 

Порівняльні показники

1 2 3
 

І. Звірка показників форм фінансової звітності з показниками форм фінансової та бюджетної звітності і показниками форм щодо розкриття елементів фінансової і бюджетної звітності

 

Форма № 1 «Баланс» (додаток 1)

1 Рядок 110, графи 3 і 4 Форма № 1, рядок 112 мінус рядок 111, графи 3 і 4
2 Рядок 120, графи 3 і 4 Форма № 1, рядок 122 мінус рядок 121, графи 3 і 4
3 Рядок 130, графи 3 і 4 Форма № 1, рядок 132 мінус рядок 131, графи 3 і 4
4 Сума рядків 110, 120, 130, 140, графи 3 і 4 Форма № 1, рядок 330, графи 3 і 4
52 Сума рядків 112, 122, 132, 140, графи 3 і 4 Форма № 5, рядок 500, графи 3 і 4
62 Рядок 150, графи 3 і 4 Форма № 6, рядок 100, графи 3 і 4
7 Рядок 160, графи 3 і 4 Форма № 1, рядок 340, графи 3 і 4
8 Рядок 180, графи 3 і 4 Форма № 1, сума рядків від 181 до 187, графи 3 і 4
9 Рядок 200, графи 3 і 4 Форма № 7д.1, № 7м.1, рядок 010, графи 4 і 5 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)
10 Рядок 210, графи 3 і 4 Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (додаток 18), рядок 070,
графи 3 і 5
11 Форма №1, рядок 180, графа 3 плюс рядок 190, графа 3 плюс рядок 210, графа 3 Форма № 7д, № 7м, рядок 010, графа 4 плюс рядок 020, графа 4 плюс додаток 18, рядок 130, графа 3 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)
12 Форма №1, рядок 180, графа 4 плюс рядок 190, графа 4 плюс рядок 210, графа 4

 

Форма № 7д, № 7м, рядок 010, графа 5 плюс рядок 020, графа 5 плюс додаток 18, рядок 130, графа 5 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)
13 Рядок 240, графи 3 і 4 Форма № 1, сума рядків 241-244, графи 3 і 4
14 Рядок 243, графа 4 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 23), рядок «Разом», графа 4
15 Рядок 244, графа 4 Довідка про залишки бюджетних коштів на інших поточних рахунках в установах банків (додаток 24), рядок «Усього», графа 4
16 Рядок 260, графи 3 і 4 Форма № 1, сума рядків від 261 до 264, графи 3 і 4
17 Рядок 261, графи 3 і 4 Форма № 4-1д, № 4-1м, рядок 010, графи 5 і 14
18 Рядок 262, графи 3 і 4 Форма № 4-2д, № 4-2м, рядок 010, графи 5 і 11
19 Рядок 263, графи 3 і 4 Форма № 4-3д, № 4-3м, рядок 010, графи 6 і 11
20 Рядок 264, графи 3 і 4 Форма № 4-4д, рядок 010, графи 5 і 10
211 Рядок 290, графа 4 Форма № 2д, № 2м, рядок 010, графа 9 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)
221 Рядок 300, графа 4 Форма № 1, сума рядків від 301 до 304, графа 4
231 Рядок 301, графа 4 Форма № 4-1д, № 4-1м, рядок 070, графа 12
241 Рядок 302, графа 4 Форма № 4-2д, № 4-2м, рядок 060, графа 10
251 Рядок 303, графа 4 Форма № 4-3д, № 4-3м, рядок 010, графа 10 плюс форма № 4-3д.1, № 4-3м.1, рядок 010, графа 16
261 Рядок 304, графа 4 Форма № 4-4д, рядок 040, графа 9
27 Рядок 310, графи 3 і 4 Форма № 1, сума рядків 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, графи 3 і 4
28 Рядок 350, графи 3 і 4 Форма № 9д, № 9м, рядок 090, графи 3 і 4
29 Рядок 360, графи 3 і 4 Форма № 9д, № 9м, рядок 900, графи 3 і 4
30 Рядок 420, графи 3 і 4 Форма № 1, сума рядків від 421 до 429, графи 3 і 4
31 Рядок 440, графи 3 і 4 Форма № 7д.1, № 7м.1, рядок 010, графи 6 і 7 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)
1 2 3
321 Рядок 460, графа 4 Форма № 1, сума рядків 461 і 464, графа 4
331 Рядок 461, графа 4 Форма № 4-1д, № 4-1м, рядок 010, графа 8
341 Рядок 462, графа 4 Форма № 4-2д, № 4-2м, рядок 040, графа 7 плюс
рядок 020, графа 8 плюс рядок 030, графа 8
351 Рядок 463, графа 4 Форма № 4-3д, № 4-3м, рядок 010, графа 8 плюс форма № 4-3д.1, № 4-3м.1, рядок 010, графа 11
361 Рядок 464, графа 4 Форма № 4-4д, рядок 010, графа 7
37 Рядок 380 плюс рядок 390 плюс рядок 400 плюс рядок 410 плюс рядок 420 плюс рядок 430, графа 3 Форма № 7д, № 7м, рядок 010, графа 8 плюс рядок 020, графа 8 плюс додаток 18, рядок 130, графа 4 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) плюс рядок «Разом», графа 2, додаток 33
38 Рядок 380 плюс рядок 390 плюс рядок 400 плюс рядок 410 плюс рядок 420 плюс рядок 430, графа 4 Форма № 7д, № 7м, рядок 010, графа 9 плюс рядок 020, графа 9 плюс додаток 18, рядок 130, графа 6 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) плюс рядок «Разом», графа 3, додаток 33
39 Рядок 470, графи 3 і 4 Форма № 1, сума рядків 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, графи 3 і 4
40 Рядок 470, графи 3 і 4 Форма № 1, рядок 310, графи 3 і 4

 

Форма № 9д, № 9м «Звіт про результати фінансової діяльності» (додаток 2)2

 

1 2 3
1 Рядок 010, графа 4 Форма № 2д, № 2м рядок 010, графа 7 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)
2 Рядок 020, графа 4 Форма № 2д, № 2м рядок 010, графа 9 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)
3 Рядок 021, графа 4 Форма № 2д, № 2м рядок 020, графа 9
4 Рядок 022, графа 4 Форма № 2д, № 2м рядок 360, графа 9
5 Рядок 023, графа 4 Форма № 2д, № 2м рядок 560 плюс рядок 610, графа 9
6 Рядок 041, графа 4 Форма № 7д, № 7м, рядок 010 плюс рядок 020, графа 7
7 Рядок 042, графа 4 Форма № 7д, № 7м, рядок 010 плюс рядок 020,
графа 12
8 Рядок 090, графи 3 і 4 Форма № 1, рядок 350, графи 3 і 4
9 Рядок 090, графа 4 Рядок 010 мінус рядок 020 мінус рядок 030 плюс (мінус) рядок 040 плюс (мінус) рядок 050 мінус
рядок 060, графа 4 плюс (мінус) рядок 090, графа 3
10 Рядок 110, графа 4 Форма № 4-1д, № 4-1м, рядок 010, графа 8
11 Рядок 120, графа 4 Форма № 4-2д, № 4-2м, рядок 040, графа 7 плюс
рядок 020, графа 8 плюс рядок 030, графа 8
12 Рядок 130, графа 4 Форма № 4-3д, № 4-3м, рядок 010, графа 8 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)
13 Рядок 140, графа 4 Форма № 4-4д, рядок 010, графа 7
14 Рядок 150, графа 4 Форма № 4-3д.1, № 4-3м.1, рядок 010, графа 11 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)
15 Рядок 200, графа 4 Форма № 4-1д, № 4-1м, рядок 010, графа 6 плюс форма № 4-2д, № 4-2м, рядок 010, графа 6 плюс форма
№ 4-3д, № 4-3м, рядок 010, графа 7 плюс форма
№ 4-4д, рядок 010, графа 6 плюс форма № 4-3д.1,
№ 4-3м.1, рядок 010, графа 9
16 Рядок 300, графа 4 Форма № 4-1д, № 4-1м, рядок 010, графа 7
17 Рядок 400, графа 4 Форма № 4-1д, № 4-1м, рядок 070, графа 12 плюс форма № 4-2д, № 4-2м, рядок 060, графа 10 плюс форма № 4-3д, № 4-3м, рядок 010, графа 10 плюс форма № 4-4д, рядок 040, графа 9 плюс форма                            № 4-3д.1, № 4-3м.1, рядок 010, графа 16
1 2 3
18 Рядок 401, графа 4 Форма № 4-1д, № 4-1м, рядок 080, графа 12 плюс форма № 4-2д, № 4-2м, рядок 070, графа 10 плюс форма № 4-3д, № 4-3м, рядок 020, графа 10 плюс форма № 4-4д, рядок 050, графа 9 плюс форма                        № 4-3д.1, № 4-3м.1, рядок 020, графа 16
19 Рядок 402, графа 4 Форма № 4-1д, № 4-1м, рядок 420, графа 12 плюс форма № 4-2д, № 4-2м, рядок 410, графа 10 плюс форма № 4-3д, № 4-3м, рядок 360, графа 10 плюс форма № 4-4д, рядок 390, графа 9 плюс форма
№ 4-3д.1, № 4-3м.1, рядок 360, графа 16
20 Рядок 403, графа 4 Форма № 4-3д, № 4-3м, рядок 560 плюс рядок 610, графа 10 плюс форма № 4-3д.1, № 4-3м.1, рядок 560 плюс рядок 610, графа 16
21 Рядок 601, графа 4 Форма № 7д, № 7м, рядок 010 плюс рядок 020, графа 7
22 Рядок 602, графа 4 Форма № 7д, № 7м, рядок 010 плюс рядок 020, графа 14
23 Рядок 900, графи 3 і 4 Форма № 1, рядок 360, графи 3 і 4
24 Рядок 900, графа 4

 

Рядок 100 мінус рядок 200 плюс рядок 300 мінус
рядок 400 мінус рядок 500 плюс (мінус) рядок 600 плюс (мінус) рядок 700 мінус рядок 800, графа 4 плюс (мінус) рядок 900, графа 3

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (додаток 3)2

 

 

1 2 3
1 Рядок 100, за всіма графами Рядок 101 плюс рядок 102, за всіма графами
2 Рядок 102, графа 3 Форма № 2д, № 2м, рядок 010, графа 6
3 Рядок 102, графа 8 Форма № 2д, № 2м, рядок 010, графа 10
4 Рядок 102, графа 8 Форма № 1, рядок 241, графа 4 плюс Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 23), рядок «Разом», графа 5
5 Рядок 200, за всіма графами Рядок 201 плюс рядок 202, за всіма графами
6 Рядок 200, за всіма графами Сума рядків 210, 220, 230, 240, 250, за всіма графами
7 Рядок 202, графа 8 Форма № 1, рядок 242, графа 4 плюс Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 23), рядок «Разом», графа 6

 

8 Рядок 210, графа 3 Форма № 4-1д, № 4-1м, рядок 010, графа 5
9 Рядок 210, графа 4 Форма № 4-1д, № 4-1м, рядок 010, графа 6
10 Рядок 210, графа 5 Форма № 4-1д, № 4-1м, рядок 010, графа 7
11 Рядок 210, графа 6 Форма № 4-1д, № 4-1м, рядок 010, графа 9
12 Рядок 210, графа 7 Форма № 4-1д, № 4-1м, рядок 070, графа 10
13 Рядок 210, графа 8 Форма № 4-1д, № 4-1м, рядок 010, графа 14
14 Рядок 201, графи 3 і 8 Форма № 1, рядок 260, графи 3 і 4
15 Рядок 211, графа 6 Форма № 4-1д, № 4-1м, рядок 020, графа 9
16 Рядок 212, графа 6 Форма № 4-1д, № 4-1м, рядок 030, графа 9
17 Рядок 213, графа 6 Форма № 4-1д, № 4-1м, рядок 040, графа 9
18 Рядок 214, графа 6 Форма № 4-1д, № 4-1м, рядок 050, графа 9
19 Рядок 220, графа 3 Форма № 4-2д, № 4-2м, рядок 010, графа 5
20 Рядок 220, графа 4 Форма № 4-2д, № 4-2м, рядок 010, графа 6
21 Рядок 220, графа 6 Форма № 4-2д, № 4-2м, рядок 010, графа 8
22 Рядок 220, графа 7 Форма № 4-2д, № 4-2м, рядок 060, графа 9
23 Рядок 220, графа 8 Форма № 4-2д, № 4-2м, рядок 010, графа 11
24 Рядок 221, графа 6 Форма № 4-2д, № 4-2м, рядок 020, графа 8


1 2 3
25 Рядок 222, графа 6 Форма № 4-2д, № 4-2м, рядок 030, графа 8
26 Рядок 223, графа 6 Форма № 4-2д, № 4-2м, рядок 040, графа 7
27 Рядок 230, графа 3 Форма № 4-3д, № 4-3м, рядок 010, графа 6
28 Рядок 230, графа 6 Форма № 4-3д, № 4-3м, рядок 010, графа 8
29 Рядок 230, графа 7 Форма № 4-3д, № 4-3м, рядок 010, графа 9
30 Рядок 230, графа 8 Форма № 4-3д, № 4-3м, рядок 010, графа 11
31 Рядок 240, графа 3 Форма № 4-4д, рядок 010, графа 5
32 Рядок 240, графа 4 Форма № 4-4д, рядок 010, графа 6
33 Рядок 240, графа 6 Форма № 4-4д, рядок 010, графа 7
34 Рядок 240, графа 7 Форма № 4-4д, рядок 040, графа 8
35 Рядок 240, графа 8 Форма № 4-4д, рядок 010, графа 10
36 Рядок 240, графи 3 і 8 Форма № 1, рядок 264, графи 3 і 4
37 Рядок 250, графа 3 Форма № 4-3д.1, № 4-3м.1, рядок 010, графа 7
38 Рядок 250, графа 4 Форма № 4-3д.1, № 4-3м.1, рядок 010, графа 9
39 Рядок 250, графа 6 Форма № 4-3д.1, № 4-3м.1, рядок 010, графа 11
40 Рядок 250, графа 7 Форма № 4-3д.1, № 4-3м.1, рядок 010, графа 14
41 Рядок 250, графа 8 Форма № 4-3д.1, № 4-3м.1, рядок 010, графа 18
42 Рядок 300, за всіма графами Рядок 301 плюс рядок 302, за всіма графами
43 Рядок 301, графи 3 і 8 Форма № 1, рядок 270, графи 3 і 4
44 Рядок 302, графи 3 і 8 Форма № 1, рядок 244, графи 3 і 4
45 Рядок 400, за всіма графами Рядок 100 плюс рядок 200 плюс рядок 300, за всіма графами

 

Форма № 5 «Звіт про рух необоротних активів» (додаток 15)2

 

1 2 3
1 Рядок 100, графи 3 і 4 Форма № 1, рядок 122, графи 3 і 4
2 Рядок 200, графи 3 і 4 Форма № 1, рядок 132, графи 3 і 4
3 Рядок 300, графи 3 і 4 Форма № 1, рядок 112, графи 3 і 4
4 Рядок 400, графи 3 і 4 Форма № 1, рядок 140, графи 3 і 4
5 Рядок 500, графи 3 і 4 Форма № 1, сума рядків 112, 122, 132, 140, графи 3 і 4
6 Рядок 500, графи 3 і 4 Форма № 5, сума рядків 100, 200, 300, 400, графи 3 і 4
7 Рядок 500, графа 4 Форма № 5, рядок 500, графа 3 плюс рядок 600, графа 3 мінус рядок 700, графа 3
8 Рядок 600, графа 3 Форма № 5, сума рядків 610, 620, 630, 640, 650, графа 3
9 Рядок 700, графа 3 Форма № 5, сума рядків 710, 720, 730, 740, 750, 760, графа 3
10 У зведених звітах розпорядників бюджетних коштів рядок 630, графа 3 У зведених звітах розпорядників бюджетних коштів форма № 5, рядок 721, графа 3

 

Форма № 6 «Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування» (додаток 16)2

 

1 2 3
1 Рядок 100, графи 3 і 4 Форма № 1, рядок 150, графи 3 і 4

 

2 Рядок 100, графа 4 Форма № 6, рядок 100, графа 3 плюс рядок 200, графа 3 мінус рядок 300, графа 3
3 Рядок 200, графа 3 Форма № 6, сума рядків 210, 220, 230, 240, 250, графа 3
4 Рядок 300, графа 3 Форма № 6, сума рядків 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, графа 3
5 Рядок 100, графа 5 Форма № 6, рядок 310, графа 3
6 У зведених звітах розпорядників бюджетних коштів рядок 230, графа 3 У зведених звітах розпорядників бюджетних коштів форма № 6, рядок 330, графа 3

 

 

Форма № 15 «Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей»

(додаток 17)2

 

1 2 3
1 Рядок 011, графа 3 Форма № 1, рядок 184, графа 3 плюс Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д,       № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (додаток 18), рядок 080, графа 3

 

2 Рядок 012, графа 3 Форма № 1, розшифровка позабалансових рахунків, рядок 4, графа 3

 

3 Рядок 080, графа 3 Форма № 15, рядок 010 плюс рядок 020 мінус рядок 030 мінус рядок 040 мінус рядок 060 мінус рядок 070, графа 3

 

4 Рядок 081, графа 3 Форма № 1, рядок 184, графа 4 плюс Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д,       № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (додаток 18), рядок 080, графа 5

 

5 Рядок 082, графа 3 Форма № 1, розшифровка позабалансових рахунків, рядок 4, графа 6

 

 

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі№ 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (додаток 18)

 

1 2 3
1 Рядок 020, графи 3 і 5 Форма № 1, рядок 190, графи 3 і 4
2 Рядок 020, графи 4 і 6 Форма № 1, рядок 430, графи 3 і 4
3 Рядок 030, за всіма графами Рядок 031 плюс рядок 032, за всіма графами
4 Рядок 031, графи 4 і 6 Форма № 1, рядок 428, графи 3 і 4
5 Рядок 040, графи 4 і 6 Форма № 1, рядок 380, графи 3 і 4
6 Рядок 050, графи 4 і 6 Форма № 1, рядок 390, графи 3 і 4
7 Рядок 060, графи 4 і 6 Форма № 1, рядок 400, графи 3 і 4
8 Рядок 070, графи 4 і 6 Форма № 1, рядок 410, графи 3 і 4
9 Рядок 120, за всіма графами Сума рядків 121 -129, за всіма графами

Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів, що належать до сфери управління розпорядників вищого рівня (додаток 22)2

 

1 2 3
1 Підсумковий рядок, графа 4 Форма № 1, рядок 260, графа 4
2 Підсумковий рядок, графа 5 Форма № 1, рядок 241, графа 4
3 Підсумковий рядок, графа 6 Форма № 1, рядок 242, графа 4

 

ІІ. Звірка показників форм бюджетної звітності з показниками форм фінансової та бюджетної звітності і показниками форм щодо розкриття елементів бюджетної та фінансової звітності

 

Форма № 2д, № 2м «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» (додаток 4)

 

1 2 3
1 Форма № 2д, № 2м, рядок 010, графа 10 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) Форма № 1, рядок 241 плюс рядок 250, графа 4 плюс Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 23), рядок «Разом», графа 5
22 Форма № 2д, № 2м, рядок 010, графа 9 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) Форма № 9д, № 9м, рядок 020, графа 4
31 Зведена форма № 2д, № 2м, рядок 010, графа 7 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) Форма № 1, рядок 450, графа 4
4 Форма № 2д, № 2м, за всіма рядками, графа 10 Форма № 2д, № 2м, за всіма рядками, графа 6 плюс графа 7 мінус графа 8


 

Форми № 4 звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду (додатки 5, 6, 7, 8, 9)

 

1 2 3
1 Форма № 4-1д, № 4-1м, рядок 010, графа 14 Форма № 4-1д, № 4-1м, рядок 010, графа 5 мінус графа 6 плюс графа 7 плюс графа 9 мінус рядок 070, графа 10
2 Форма № 4-2д, № 4-2м, рядок 010, графа 11 Форма № 4-2д, № 4-2м, рядок 010, графа 5 мінус графа 6 плюс графа 8 мінус рядок 060, графа 9
3 Форма № 4-3д, № 4-3м, за всіма рядками, графа 11 Форма № 4-3д, № 4-3м, за всіма рядками, графа 6 мінус графа 7 плюс графа 8 мінус графа 9
4 Форма № 4-4д, рядок 010, графа 10 Форма № 4-4д, рядок 010, графа 5 мінус графа 6 плюс графа 7 мінус рядок 040, графа 8
5 Форма № 4-3д.1, № 4-3м.1, за всіма рядками, графа 17 Форма № 4-3д.1, № 4-3м.1, за всіма рядками, графа 6 мінус графа 8 плюс графа 10 мінус графа 13
6 Форма № 4-3д.1, № 4-3м.1, за всіма рядками, графа 18 Форма № 4-3д.1, № 4-3м.1, за всіма рядками, графа 7 мінус графа 9 плюс графа 11 мінус графа 14

 

 

Форма № 7д.1, № 7м.1 «Звіт про заборгованість за окремими програмами» (додаток 11)

 

1 2 3
1 Форма № 7д.1, № 7м.1, рядок 010, графа 4 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) Форма № 1, рядок 200, графа 3
2 Форма № 7д.1, № 7м.1, рядок 010, графа 5 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) Форма № 1, рядок 200, графа 4

 

3 Форма № 7д.1, № 7м.1, рядок 010, графа 6 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) Форма № 1, рядок 440, графа 3
4 Форма № 7д.1, № 7м.1, рядок 010, графа 7 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) Форма № 1, рядок 440, графа 4

 

 

 

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (додаток 32)

 

1 2 3
1 Рядок «Разом», графа 3 Форма № 7д, № 7м, зведена, рядок 020, графа 4
2 Рядок «Разом», графа 7 Форма № 7д, № 7м, зведена, рядок 020, графа 5
3 Рядок «Разом», графа 6 Форма № 7д, № 7м, зведена, рядок 020, графа 7
4 Рядок «Разом», графа 9 Форма № 7д, № 7м, зведена, рядок 020, графа 6

 

 

1  Звірка показників, яка здійснюється при складанні квартальної фінансової та бюджетної звітності.

2  Звірка показників, яка здійснюється при складанні річної фінансової та бюджетної звітності.

Без позначки – звірка показників, яка здійснюється у квартальній і річній фінансовій та бюджетній звітності.

 

{Додаток 35 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012}