Запрошуємо до обговорення!

Дата: 21.06.2018 Переглядів: 70

Найменування органу виконавчої влади, який проводить електронні консультації з громадськістю: Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

Назва проекту акта:

Постанова Кабінету Міністрів України Про внесення зміни до пункту 12 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

Порівняльна таблиця до проекту постанови Кабінету Міністрів України
„Про внесення зміни до пункту 12 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка”

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту Постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення зміни до пункту 12 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка”

Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, яке планується прийняти за результатами електронних консультацій з громадськістю: інститути громадянського суспільства, які бажають взяти участь у конкурсі з визначення програм (проектів, заходів), для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін: прийняття проекту акта приведе Порядок проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049,  у відповідність до статей 116 та 117 Бюджетного кодексу України та надасть можливість організаторам конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), не допускати до участі у конкурсі інститути громадянського суспільства, які порушили вимоги бюджетного законодавства, крім тих, що не призвели до збитків державного (місцевого) бюджету, протягом двох попередніх бюджетних періодів.

Пропозиції та зауваження подаються в письмовій формі у термін до 06 липня 2018:

на поштову адресу: пров. Музейний, 12, м. Київ, 01001;

на електронну адресу: spr@dsvv.gov.ua, dsiv@ukr.net.

Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.

Номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення: (044) 281-08-43, (044) 281-08-44.

Відповідальні особи: Максимчук О. О., Бубленко Ю. П.

Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення: звіт про результати електронних консультацій з громадськістю буде оприлюднено на офіційному веб-сайті Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції протягом двох тижнів після прийняття рішень за результатами обговорення.